Usługi celne

Częścią naszej oferty usług są procedury celne. Obsługujemy naszych klientów międzynarodowych oferując im różne usługi celne. Przy czym szybko i rzetelnie przeprowadzamy różne procedury celne – zaczynając od celnych procedur importowych po celne procedury eksportowe, poprzez procedury wysyłkowe, aż po  tymczasowe składowanie.

Skontaktuj się z nami

Znajdź swoją osobę kontaktową za pomocą 3 kliknięć

Austria

Rail Cargo Group posiada w Austrii długoletnie doświadczenie w zakresie odpraw celnych. Tutaj obsługujemy naszych klientów w ponad 200 składach towarowych oferując im różne usługi celne i stanowimy ważny człon pomiędzy gospodarką a urzędami celnymi.  

W naszych punktach obsługi celnej do dyspozycji naszych klientów są nasi certyfikowani eksperci, jako kompetentni doradcy w sprawach celnych oraz przeprowadzają procedury celne.

Nasze usługi celne

  • Importowa odprawa celna
  • Odprawa celna eksportowa, w tym przygotowanie i zlecenie potwierdzenia świadectw przewozowych (EUR1 i A.TR)
  • Procedura wysyłkowa – T1 i T2 w NCTS (New Computerised Transit System) i vgVV (uproszczona kolejowa procedura tranzytowa)
  • Uszlachetnianie czynne i bierne
  • Tymczasowe zastosowanie i zastosowanie końcowe
  • Magazyny celne
  • Zgłoszenia Intrastat (deklarująca osoba trzecia) jako usługa dodatkowa

Poza tym uzyskaliśmy w Austrii certyfikat AEOC i AEOS jako przedsiębiorstwo godne zaufania w międzynarodowym łańcuchu dostaw zgodnie z prawem celnym.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta lub bezpośrednio z ekspertami ds. celnych we właściwym austriackim serwisie celnym.