Připojovací trať

S naší připojovací tratí, kterou nabízíme v Rakousku a Maďarsku, významně přispíváme k efektivní a ekologické přepravě zboží beze změny druhu přepravy.

Připojovací trať otevírá společnosti přímý přístup k veřejné železniční síti a tedy k efektivní železniční přepravě. Zboží tak lze přepravovat přesně, spolehlivě a ekologicky přímo z domu do domu – bez nutnosti změny druhu přepravy. Rozšířením celého logistického řetězce se otevírá optimální spojení s nejdůležitějšími evropskými přístavy, terminály, průmyslovými a hospodářskými centry.

Výhody

  • „End-to-end“ logistická řešení beze změny druhu dopravy
  • Příprava a realizace projektů připojovacích tratí
  • Služby týkající se zařízení a infrastruktury (§19 AB kontroly zařízení, §19a posudky pro železniční orgány, podpora a organizace údržby a opravy zařízení)
  • Údržba a opravy připojovací trati
  • Řešení nehod a incidentů