Zbiorniki

Każdy towar ma specjalne wymagania odnośnie transportu. My znajdujemy odpowiedni zbiornik, aby przewieźć towar klienta do celu zgodnie z przepisami oraz w wydajny sposób.

Kontener

Nasze znormalizowane zgodnie z przepisami ISO duże zbiorniki są uniwersalne i można je zastosować na wszystkich środkach transportu (kolej, samochód ciężarowy, statek), a co za tym idzie to idealne zbiorniki do transportu łączonego. Umożliwiają one wydajny załadunek i rozładunek oraz zamknięty łańcuch transportowy pomiędzy nadawcą a odbiorcą, co sprawia, że nie ma konieczności przeładunku towaru.

Nadwozie wymienne

Nadwozie wymienne to wymienne nośniki ładunków, które można oddzielać podobnie jak kontenery od pojazdów. Nadwozia wymienne są dostępne w różnych formach, jak np. nadwozie zamknięte, chłodnie lub naczepy na materiały suche i w przeciwieństwie do normalnych kontenerów można je samodzielnie odstawić na odpowiednią powierzchnię.

Facts Swap Body 45ft

Naczepa siodłowa

Dzięki naszym naczepom siodłowym dostępne są dla naszych klientów naczepy o dużym ciężarze użytkowym dzięki niskiej masie własnej. W ten sposób niezmotoryzowana naczepa z kompletną powierzchnią ładunkową umożliwia naszym klientom wydajny transport ich towarów.

MOBILER

Hydrauliczny podnośnik przy pojeździe MOBILER umożliwia szybki i nieskomplikowany przeładunek zbiorników MOBILER pomiędzy samochodem ciężarowym i wagonem, bez dźwigu lub własnej bocznicy kolejowej. W ten sposób cały łańcuch dostaw jest kompletny z dopasowanymi do klientów rozwiązaniami typu end-to-end – a to dla takich towarów jak produkty przemysłowe, towary na paletach, ciecze i substancje niebezpieczne w kontenerach zbiornikowych, towary sypkie i produkty budowlane oraz pasze ekologiczne.

MOBILER auf Waggon

Kontenery zbiornikowe

W kontenerach zbiornikowych przewozimy ciekłe i gazowe towary masowe. Kontenery zbiornikowe są przeważnie używane do transportu substancji chemicznych lub niebezpiecznych, ale również do transportu produktów spożywczych. Kontenery zbiornikowe są zgodne z normami ISO odnośnie ich zewnętrznych wymiarów i dzięki temu można je stosować również w transporcie łączonym (tzn. transport drogowy, kolejowy i morski).

Nadwozia TransANT

Specjalistyczne dla branży nadwozia umożliwiają optymalne rozwiązania logistyczne: Nadwozia kłonicowe są odpowiednie do transportu kłód i tarcicy, wagony otwarte nadają się na przykład do przewozu złomu lub buraków cukrowych, a wagony do przewozu towarów masowych są wykorzystywane do transportu rudy, węgla, metalu i materiałów budowlanych.