Zbiorniki

Każdy towar ma specjalne wymagania odnośnie transportu. My znajdujemy odpowiedni zbiornik, aby przewieźć towar klienta do celu zgodnie z przepisami oraz w wydajny sposób.

Kontener

Nasze znormalizowane zgodnie z przepisami ISO duże zbiorniki są uniwersalne i można je zastosować na wszystkich środkach transportu (kolej, samochód ciężarowy, statek), a co za tym idzie to idealne zbiorniki do transportu łączonego. Umożliwiają one wydajny załadunek i rozładunek oraz zamknięty łańcuch transportowy pomiędzy nadawcą a odbiorcą, co sprawia, że nie ma konieczności przeładunku towaru.

Nadwozie wymienne

Nadwozie wymienne to wymienne nośniki ładunków, które można oddzielać podobnie jak kontenery od pojazdów. Nadwozia wymienne są dostępne w różnych formach, jak np. nadwozie zamknięte, chłodnie lub naczepy na materiały suche i w przeciwieństwie do normalnych kontenerów można je samodzielnie odstawić na odpowiednią powierzchnię.

Facts Swap Body 45ft

Naczepa siodłowa

Dzięki naszym naczepom siodłowym dostępne są dla naszych klientów naczepy o dużym ciężarze użytkowym dzięki niskiej masie własnej. W ten sposób niezmotoryzowana naczepa z kompletną powierzchnią ładunkową umożliwia naszym klientom wydajny transport ich towarów.

MOBILER

Hydrauliczny podnośnik przy pojeździe MOBILER umożliwia szybki i nieskomplikowany przeładunek zbiorników MOBILER pomiędzy samochodem ciężarowym i wagonem, bez dźwigu lub własnej bocznicy kolejowej. W ten sposób cały łańcuch dostaw jest kompletny z dopasowanymi do klientów rozwiązaniami typu end-to-end – a to dla takich towarów jak produkty przemysłowe, towary na paletach, ciecze i substancje niebezpieczne w kontenerach zbiornikowych, towary sypkie i produkty budowlane oraz pasze ekologiczne.

MOBILER auf Waggon

Kontenery zbiornikowe

W kontenerach zbiornikowych przewozimy ciekłe i gazowe towary masowe. Kontenery zbiornikowe są przeważnie używane do transportu substancji chemicznych lub niebezpiecznych, ale również do transportu produktów spożywczych. Kontenery zbiornikowe są zgodne z normami ISO odnośnie ich zewnętrznych wymiarów i dzięki temu można je stosować również w transporcie łączonym (tzn. transport drogowy, kolejowy i morski).

Nadwozia TransANT

Charakterystyczne dla poszczególnych branży nadwozia umożliwiają optymalne rozwiązania logistyczne: Flat Box jest przystosowany do transportu kłód drewna, Cover Box do transportu długich towarów, które muszą być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi na czas transportu, jak np. pręty stalowe lub rury, Multi Box jest przystosowany do transportu złomu lub buraków cukrowych, a Bulk Box jest stosowany do transportu rudy.