Spremnik

Svaka roba ima specijalne transportne zahtjeve. Pronaći ćemo adekvatan spremnik, kako bismo Vašu robu  u skladu sa zahtjevima i efikasno isporučili na odredište. 

Kontejner

Naši ISO normirani kontejneri velikog kapaciteta, mogu se univerzalno koristiti na svim vrstama transporta (željeznički, kamionski, brodski) i zato su idealni transportni kontejneri za kombinirani transport. Omogućuju efikasno utovar i istovar, kao i zatvorene transportne lance između načina prijevoza koji više ne čine nužno pretovar robe.

Fleksibilna nadogradnja

Naše fleksibilne nadogradnje su spremnici za prevoz robe koji se slično kao i kontejneri mogu prebacivati sa jednog prevoznog sredstva na drugo. Ove nadogradnje imaju različite izvedbe kao npr. od čelika, sa temperaturnim režimom i za razliku od normalnih kontejnera mogu se postaviti nezavisno, na odgovarajuće površine.

Facts Swap Body 45ft

Poluprikolica

Kod naše poluprikolice stoje Vam na raspolaganju i prikolice velike nosivosti zbog njihove male vlastite težine. Time prikolica omogućava efikasan transport Vaše robe.

MOBILER

Hidraulički uređaj MOBILER za podizanje na vozilu omogućava brzo i lako premještanje MOBILER kontejnera između kamiona i vagona – bez krana i priključnog kolosijeka. Time se obuhvata čitav lanac opskrbe prilagođenim logističkim rješenjima  za robu kao što su - industrijski proizvodi, paletizirana roba, tečnosti i opasne materije u kontejnerima, rasuti teret, građevinski materijal i organski proizvodi.

MOBILER auf Waggon

Cisterna

Cisternom transportujemo tečne i gasovite i rasute terete. Najčešće se upotrebljavaju za kemikalije odnosno za transport opasnih materija ali I za prehrambene proizvode. Cisterne su u skladu sa ISO standardima u pogledu dimenzija I zbog toga se mogu koristiti I u kombinovanom transportu (drumskom, željezničkom i pomorskom).

TransANT-nadogradnja

Nadogradnje usklađene sa potrebama pojedinih privrednih grana omogućavaju optimalna logistička rješenja: Flat Box je pogodan za prevoz trupaca, Cover Box za robe većih dužina, koji se moraju transportovati zaštićeni od vremenskih utjecaja, kao npr. čelične šipke ili cijevi,  Multi Box je najpogodniji za zrnastu robu ili šećernu repu, a Bulk Box se najčešće koristi za transport rude.