Spremnik

Svaka roba ima specijalne transportne zahtjeve. Pronaći ćemo adekvatan spremnik, kako bismo Vašu robu  u skladu sa zahtjevima i efikasno isporučili na odredište. 

Kontejner

Naši ISO normirani kontejneri velikog kapaciteta, mogu se univerzalno koristiti na svim vrstama transporta (željeznički, kamionski, brodski) i zato su idealni transportni kontejneri za kombinirani transport. Omogućuju efikasno utovar i istovar, kao i zatvorene transportne lance između načina prijevoza koji više ne čine nužno pretovar robe.

Fleksibilna nadogradnja

Naše fleksibilne nadogradnje su spremnici za prevoz robe koji se slično kao i kontejneri mogu prebacivati sa jednog prevoznog sredstva na drugo. Ove nadogradnje imaju različite izvedbe kao npr. od čelika, sa temperaturnim režimom i za razliku od normalnih kontejnera mogu se postaviti nezavisno, na odgovarajuće površine.

Facts Swap Body 45ft

Poluprikolica

Kod naše poluprikolice stoje Vam na raspolaganju i prikolice velike nosivosti zbog njihove male vlastite težine. Time prikolica omogućava efikasan transport Vaše robe.

MOBILER

Hidraulički uređaj MOBILER za podizanje na vozilu omogućava brzo i lako premještanje MOBILER kontejnera između kamiona i vagona – bez krana i priključnog kolosijeka. Time se obuhvata čitav lanac opskrbe prilagođenim logističkim rješenjima  za robu kao što su - industrijski proizvodi, paletizirana roba, tečnosti i opasne materije u kontejnerima, rasuti teret, građevinski materijal i organski proizvodi.

MOBILER auf Waggon

Cisterna

Cisternom transportujemo tečne i gasovite i rasute terete. Najčešće se upotrebljavaju za kemikalije odnosno za transport opasnih materija ali I za prehrambene proizvode. Cisterne su u skladu sa ISO standardima u pogledu dimenzija I zbog toga se mogu koristiti I u kombinovanom transportu (drumskom, željezničkom i pomorskom).

TransANT-nadogradnja

Specifični nadogradnje omogućuju optimalna logistička rješenja: Nadogradnje sa letvicama pogodne su za transport drvnih trupaca i piljenog drva, otvoreni vagoni su primjerice prikladni za otpad ili šećernu repu, dok se vagoni za rasuti teret koriste pri prijevozu rude, ugljena, metala i građevinskih materijala."