Spremnici

Svaka roba ima posebne zahtjeve za prijevoz. Mi ćemo naći pravi spremnik kako bismo Vašu robu po pravilima i efikasno dopremili na cilj.

Kontejneri

Naši ISO certificirani veliki spremnici se mogu koristiti na svi nositeljima prijevoza (željeznica, kamion, brod) te time predstavljaju idealni spremnik za kombinirani prijevoz. Omogućavaju efikasan utovar/istovar kao i zatvoreni prijevozni lanac između nositelja prijevoza koji ne zahtijevaju pretovar robe.

Zamjensko tijelo

Naša zamjenska tijela su izmjenjivi spremnici, koji se mogu odvojiti od nositelja prijevoza slično kao kontejner. Zamjenska tijela postoje u različitim oblicima, npr. izmjenjivi sanduk, rashladni sanduk ili poluprikolica te se za razliku od normalnih kontejnera mogu samostalno odložiti na za to predviđeno mjesto.

Facts Swap Body 45ft

Poluprikolice

S našim poluprikolicama imate na raspolaganju visoko iskoristivu nosivost zbog male vlastite težine. Time Vam nemotorizirana poluprikolica sa svojom velikom tovarnom površinomVomogućuje efikasni prijevoz Vaše robe. 

MOBILER

Hidraulička dizalica na MOBILER vozilu omogućuje brzi i efikasni pretovar MOBILER spremnika između kamiona i vagona – bez krana odnosno bez vlastitog industrijskog kolosijeka. Time se pokriva cijeli lanac opskrbe s po mjeri krojenim end-to-end logističkim rješenjima – i to za robu kao što su industrijski proizvodi, paletiranu robu, tekućine i opasni teret u cisternama te rasuti teret i građevinski materijal kao i za stočnu hranu.

MOBILER auf Waggon

Tank kontejner

U tank kontejnerima prevozimo tekući i plinoviti rasuti teret. Uglavnom se koriste za prijevoz kemikalija odnosno za prijevoz opasne robe, ali koriste se i za prijevoz živežnih namirnica. Tank kontejneri u svojim vanjskim dimenzijama odgovaraju ISO normama te se također mogu koristiti i za kombinirani prijevoz (prijevoz cestom, željeznicom, brodom).

TransANT struktura

Specifična građa vagona za određene branše omogućuje optimalna logistička rješenja: vagoni s bočnim stupcima  pogodni  su za prijevoz trupaca i klada,  otvoreni vagoni  najbolji su za staro željezo ili šećernu repu, a  vagoni za rasuti teret  primjenjuju  su kod prijevoza rude, ugljena, metala i građevinskog materijala.