Контейнери

Всеки товар има специфични транспортни изисквания. Ние ще намерим подходящия контейнер, за да закараме Вашите стоки до местоназначението им правилно и ефективно.

Контейнери

Нашите ISO-стандартни контейнери с голям капацитет могат да се използват универсално за всички транспортни средства (влак, камион, кораб) и следователно са идеални транспортни контейнери за комбиниран транспорт. Те позволяват ефективно товарене и разтоварване, както и затворени транспортни вериги между видовете транспорт, което означава, че стоките вече не трябва да се претоварват.

Сменяема конструкция

Нашите сменяеми конструкции са взаимозаменяеми товароносачи, които могат да бъдат отделени от превозното средство подобно на контейнер. Сменяемите конструкции се предлагат като различни типове – стоманени фургони, хладилни фургони или фургони за сухи товари и могат за разлика от нормалните контейнери да се поставят самостоятелно на подходящи повърхности.

Facts Swap Body 45ft

Полуремарке

С нашите полуремаркета разполагате с ремаркета с голям полезен товар поради ниското собствено тегло. Немоторизираното ремарке с непрекъсната товарна площ Ви позволява да транспортирате стоките си ефективно.

MOBILER

Хидравлично повдигащо устройство на превозното средство MOBILER позволява контейнерите MOBILER да се прехвърлят бързо и лесно между камиони и вагони – без кран респ. отделни железопътни релси. Това обхваща цялата верига на доставки с индивидуални логистични решения от край до край – за стоки като промишлени продукти, палетизирани стоки, течности и опасни товари в контейнери-цистерни, насипни стоки и строителни продукти, както и органични фуражи.

MOBILER auf Waggon

Контейнер-цистерна

В контейнер-цистерните превозваме течни и газообразни насипни товари. Използват се най-вече за превоз на химикали респ. опасни товари, но също така и за превоз на храни. Контейнерите-цистерни отговарят на стандартите ISO по външните си размери и следователно могат да се използват и при комбиниран транспорт (т.е. шосеен, железопътен и морски транспорт).

TransANT-конструкции

Специфичните за браншовете конструкции позволяват оптимални логистични решения: Платформените вагони са подходящи за транспортиране на трупи и дървен материал, откритите вагони саподходящи например  за скрап или захарно цвекло и вагоните за насипни товари се използват при транспортиране на руда, въглища, метали и строителни материали.