Nádoby

Každé zboží má zvláštní požadavky na přepravu. Najdeme správnou nádobu ke správnému a efektivnímu dodání vašeho zboží na místo určení.

Kontejner

Naše velkoobjemové kontejnery standardizované podle ISO lze použít univerzálně na všech dopravních prostředcích (železniční, nákladní, lodní), a jsou proto ideálním přepravním kontejnerem pro kombinovanou dopravu. Umožňují efektivní nakládku a vykládku, jakož i uzavřené přepravní řetězce mezi druhy dopravy, které již nevyžadují překládku zboží.

Odnímatelná nástavba

Naše odnímatelné nástavby jsou vyměnitelné nosiče nákladu, které lze oddělit od nosného vozidla jako kontejner. Odnímatelné nástavby jsou k dispozici v různých provedeních, jako jsou například ocelové skříně, mrazicí skříně či skříně na přepravu suchého nákladu a mohou být na rozdíl od normálních kontejnerů na vhodné povrchy umístěny samostatně.

Facts Swap Body 45ft

Návěs

S našimi návěsy máte k dispozici přívěsy s vysokým užitečným zatížením díky jejich nízké čisté hmotnosti. Tím vám nemotorizovaný přívěs se spojitou nakládací plochou umožňuje efektivní přepravu vašeho zboží.

MOBILER

Hydraulické zvedací zařízení na vozidle MOBILER umožňuje rychlé a nekomplikované přemísťování kontejnerů MOBILER mezi kamionem a vagónem – bez jeřábu nebo vlastní přípojné dráhy. Tím se pokryje celý dodavatelský řetězec na míru šitým logistickým řešením end-to-end – a to pro zboží, jako jsou průmyslové výrobky, paletizované zboží, kapaliny a nebezpečné zboží v cisternových kontejnerech, volně ložené zboží a stavební výrobky, jakož i ekologické krmivo.

MOBILER auf Waggon

Cisternový kontejner

V cisternových kontejnerech hromadně přepravujeme kapalné a plynné zboží. Většinou se používají k přepravě chemikálií nebo nebezpečného zboží, ale rovněž k přepravě potravin. Cisternové kontejnery splňují ve svých vnějších rozměrech normy ISO, a lze je proto rovněž použít v kombinované přepravě (tj. silniční, železniční a námořní).

Nástavby TransANT

Nástavby specifické pro dané odvětví umožňují optimální logistická řešení: Klanicové nástavby jsou vhodné pro přepravu kulatiny a řeziva, otevřené vozy jsou vhodné například pro přepravu kovového šrotu nebo cukrové řepy a vozy pro přepravu sypkých materiálů se používají pro přepravu rudy, uhlí, kovů a stavebních materiálů.