Članstva – naši zavezniki

Da bi dosegli podnebnih ciljev, se združujemo. Z našimi zavezniki in našim znanjem ustvarjamo partnerstva – vselej s skupnim ciljem v ospredju. Kot vodilni izvajalec storitev na področju železniške logistike imamo pri tem posebno vlogo.

Rail Freight Forward

Skupaj z Evropsko unijo delamo vse, kar je v naši moči, da bi zmanjšali negativne vplive tovornega prometa na planet. Zato smo ustanovili Rail Freight Forward – koalicijo evropskih podjetij za železniški tovorni promet. S ciljem, naraščajoči obseg prometa s ceste prestaviti na železnico in s tem do leta 2030 povečati modalni delež železniškega tovornega prometa na 30 %.

Več o Rail Freight Forward

WWF CLIMATE GROUP

Kot član WWF CLIMATE GROUP je varovanje podnebja del naše odgovornosti. V središču so trajnostno ravnanje z naravnimi viri in ambiciozni podjetniški cilji. S tem skupaj z drugimi pionirji na področju varstva podnebja in vodilnimi v panogi prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov po vsem svetu in k zmanjševanju globalnega segrevanja.

Railsponsible

Za uresničevanje zelenih dobavnih verig se v iniciativi »Railsponsible« skupaj z drugimi železniškimi prevoznimi podjetji in pomembnimi dobavitelji zavzemamo za to, da neprekinjeno izboljšujemo trajnostne prakse v celotni železniški panogi. Kot podlaga za to razvijamo skupne standarde, da bi po tej poti aktivno sooblikovali trajnostno prihodnost železnice.

RespACT

Kot član pobude »respACT - avstrijski poslovni svet za trajnostni razvoj« - vodilne avstrijske poslovne platforme za odgovorno poslovanje - si prizadevamo, da bi svoje gospodarske, ekološke in družbene cilje dosegli v medsebojnem soglasju. S predavanji in sodelovanjem pospešujemo izmenjavo in pozornost za železnico kot trajnostni mobilnostni sistem prihodnosti.