Članstva - naši saveznici

Udružujemo se kako bismo postigli klimatsku neutralnost. Sa našim saveznicima i našim znanjem, stvaramo partnerstva - uvijek sa zajedničkim ciljem u fokusu. Kao vodeći pružatelj usluga željezničke logistike, igramo posebno važnu ulogu u tome.

Rail Freight Forward

Zajedno sa Evropskom unijom činimo sve da drastično smanjimo negativne uticaje teretnog saobraćaja na planetu. Zbog toga smo osnovali Rail Freight Forward – koaliciju evropskih željezničkih teretnih kompanija. S ciljem premještanja sve većeg obima saobraćaja sa drumskog na željeznički i na taj način povećanja modalnog udjela željezničkog teretnog saobraćaja na 30% do 2030. godine.

Saznajte više o Rail Freight Forward

WWF CLIMATE GROUP

Kao član WWF CLIMATE GRUPE, zaštita klime je dio naše odgovornosti. Fokus je na održivom korištenju prirodnih resursa i ambicioznim poslovnim ciljevima. Na ovaj način, zajedno s drugim pionirima zaštite klime i liderima u industriji, dajemo doprinos smanjenju globalnih emisija stakleničkih gasova i ograničavanju globalnog zagrijavanja.

Željeznička odgovornost - Railsponsible

U cilju postizanja zelenih lanaca nabavke, sarađujemo s drugim željezničkim transportnim kompanijama i važnim dobavljačima u inicijativi “Railsponsible” na kontinuiranom poboljšanju prakse održivosti u cjelokupnoj željezničkoj industriji. Kao osnovu za to, razvijamo zajedničke standarde kako bismo na ovaj način aktivno pomogli u oblikovanju održive budućnosti željeznice.

RespACT

Kao član inicijative “respACT – austrijskog poslovnog savjeta za održivi razvoj” – vodeće austrijske korporativne platforme za odgovorno poslovanje – cilj nam je da svoje ekonomske, ekološke i društvene ciljeve postignemo u međusobnoj harmoniji. Predavanjima i saradnjom promovišemo razmjenu i pažnju za željeznicu kao održivi sistem mobilnosti u budućnosti.