Delovni pogoji – odgovornost, ki jo živimo

Ustvarjamo varno in zdravju prijazno delovno okolje, v katerem so nadaljnje izobraževanje, zdrava kultura napak in neprekinjen proces izboljšav praksa, ki jo živimo. Kot eden izmed največjih izobraževalnih obratov ne vlagamo le v našo mladino, temveč tudi v našo prihodnost.

Kot delodajalec zaupamo našim delavcem in delavkam ter stavimo na obsežne ukrepe, s katerimi ustvarjamo dobre delovne pogoje. K tem spadajo obsežne ponudbe na področju zdravja in raznolikosti ter ukrepi za boljše združevanje družine in poklica, kot so fleksibilni delovni časi, delo na daljavo in prostočasne aktivnosti. Uspešen sistem upravljanja skupine Rail Cargo Group za varnost in zdravje pri delu je prejel certifikat ISO 45001.

Varstvo delavcev in delavk … ker živimo varnost

Varnost naših delavcev in delavk in vseh oseb, ki se zadržujejo na delovnih mestih, ki jih uporablja ali z njimi upravlja skupina Rail Cargo Group, je centralnega pomena za nas in bistven dejavnik uspeha v logistiki. Zato si vsak dan prizadevamo izboljšati svojo učinkovitost. K tem spadajo ukrepi, kot so preprečevanje nesreč, organizacija, prva pomoč in protipožarna zaščita, ugotavljanje in presoja delovno pogojenih nevarnosti ter delovnomedicinsko in varnostno-tehnično svetovanje s strani strokovnjakov za preventivo.

Zdravstveni programi ... ker nam ni vseeno

Zdravje naših delavcev in delavk je za nas posebnega pomena. Zato smo razvili več zdravstvenih ukrepov, ki spodbujajo fizično in psihično zdravje. Naš program upravljanja zdravja RCAcare je prejel znak kakovosti »Spodbujanje zdravja na delovnem mestu«.

Diverziteta ... ker spodbujamo raznolikost

Enakost možnosti – ne glede na to, ali gre za ženske ali moške, stare ali mlade, domačine ali tujce – je predpogoj za trajnostni uspeh podjetja. Spodbujamo enako obravnavo na različnih ravneh, kot so pridobivanje kadrov, njihov razvoj, podpora delavcem in delavkam na področju konflikta med družino in poklicem ali v interni in eksterni komunikaciji ob uporabi jezika, ki ustreza spolu. Z menjavo generacij v podjetju postaja naša delovna sila pisana. Multikulturnost bogati naše sodelovanje in nas podpira v naši dejavnosti mednarodnega ponudnika logistike na področju železnic.