Sistemi upravljanja – za vrhunske produkte & storitve

S strogimi sistemi upravljanja skrbimo za maksimalne kakovostne, varnostne, okoljske in higienske standarde.

Pregled naših certifikatov

 • ISO 9001

  Zadovoljstvo in zaupanje svojih strank razumemo kot osnovo za svoj uspeh. Zato si vsak dan skupaj s strankami in dobavitelji prizadevamo izboljšati postopke. To je bilo potrjeno tudi s certifikatom po standardu ISO 9001.

 • ISO 14001

  Kot vaš logistični partner za prilagojene železniške logistične rešitve nenehno prispevamo k najpomembnejšemu okoljskemu vidiku svojega podjetja, tj. preusmeritvi prometa na železnico. Tako pomembno prispevamo k varstvu okolja in podnebja. To je bilo potrjeno tudi s certifikatom po standardu ISO 14001.

 • ISO 22000 und GMP+

  Kakovostna in varna živila so bistveni element za Avstrijo, v kateri je vredno živeti. Kar zadeva varnost hrane, postavljamo za svoje produkte in storitve zelo visoke zahteve ter nenehno iščemo izboljšave. S certifikatom ISO 22000 na pregleden način dokazujemo, da izpolnjujemo te visoke zahteve glede varnosti živil.

 • ISO 27001

  Mednarodni standard ISO/IEC 27001:2013 določa zahteve za izdelavo, uvajanje, delovanje, spremljanje, vzdrževanje in izboljšanje dokumentiranega sistema upravljanja informacijske varnosti (ISMS). Certifikat ISO 27001 zagotavlja, da se v celotni skupini Rail Cargo Group upoštevajo posamezna informacijska tveganja za celovito zagotavljanje varstva podatkov in informacijske varnosti.

 • SQAS

  »SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability – ocena varnosti in kakovosti za trajnost) je sistem za ocenjevanje varnosti in kakovosti s strani neodvisnih tretjih oseb za oceno uspešnosti ponudnikov logističnih storitev in distributerjev kemikalij. Ocene SQAS vključujejo kakovost, varnost, okolje in družbeno odgovornost podjetij. Enotno, objektivno in zelo podrobno poročilo SQAS pomaga kemičnim podjetjem pri izbiri ponudnikov logističnih storitev. V skladu s temi standardi in zahtevami SQAS oz. v skladu z rezultati ocenjevanja se izvedejo ustrezni ukrepi za izboljšanje. Poleg tega je SQAS ključni element iniciative Responsible Care za odgovorno ravnanje v logistiki. Ocena SQAS nam omogoča, da v še večji meri zagotovimo najvišjo raven uspešnosti v kemičnem sektorju in izpolnjujemo najvišje zahteve glede kakovosti s strani svojih dobaviteljev.«

 • ISO 45001

  Varnost in zaposleni so za nas osrednja vrednota in bistveni dejavnik uspeha v logistiki, zato si vsak dan prizadevamo izboljšati uspešnost na tem področju. To je bilo potrjeno tudi s certifikatom po standardu ISO 45001.

 • SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG:

  Varnost na železnici je glavna prednostna naloga na vseh ravneh naše organizacije. Sistem upravljanja varnosti RCA se nenehno razvija in zagotavlja, da so zahteve varnosti v železniškem prometu vključene v vse postopke. To je bilo potrjeno tudi s certifikatom v skladu z Direktivo 2004/49/ES, Uredbo (EU) št. 1158/2010 in zakonom EisbG 1957 (člena 39a in 39b).

 • ECM

  Prek subjekta, odgovornega za vzdrževanje (ECM – Entity in Charge of Maintenance), izvajamo funkcijo upravljanja vzdrževanja voznega parka, in sicer upravljanje prekinitev uporabe tovornih vagonov za namene vzdrževanja in njihov ponovni začetek uporabe po vzdrževanju. Skladnost s temi visokimi standardi zagotavlja največjo prevozno in obratovalno varnost.

 • DIN ISO 10002:2019

  Zadovoljstvo in zaupanje svojih strank razumemo kot osnovo za svoj uspeh. Zato uporabljamo izpopolnjen sistem za upravljanje reklamacij in pritožb, da lahko skupaj s strankami in dobavitelji izboljšamo svoje storitve in postopke. To je bilo potrjeno tudi s certifikatom po standardu ISO 10002.

 • AEO

  Registracija AEO nam potrjuje, da so v celotni mednarodni dobavni verigi (Supply Chain) udeležena le še certificirana podjetja. Certificiranje s strani carinske uprave sledi ideji, da je treba preverjati vsa podjetja, ki poslujejo prek meja.

 • AZAV

  Uredba o akreditaciji in dovoljenjih za spodbujanje zaposlovanja ali AZAV je uradno potrdilo, da določeni obrat za usposabljanje priznavajo nemške zvezne agencije za zaposlovanje in pokojninsko zavarovanje, nudi pa možnost dostopa do bonov za usposabljanje, s katerimi zvezna agencija za zaposlovanje in pokojninsko zavarovanje financira prekvalifikacijo iskalcev zaposlitve.

Prenosi

QSSHE Policy

Certifikati

Certifikate vseh deležev skupine RCG lahko prenesete z ustreznih državnih strani