Членства – нашите съюзници

Обединихме се с други организации, за да постигнем неутралност по отношение на климата, като заедно с нашите съюзници и с нашия опит създаваме партньорства – и винаги сме фокусирани върху една обща цел. Като водещо предприятие, доставчик на услуги в сферата на логистиката на железопътния транспорт, ние имаме съществено значение. 

Rail Freight Forward

Съвместно с Европейския съюз ние правим всичко възможно да намалим драстично негативните въздействия на транспорта на товари върху планетата. Поради това основахме Rail Freight Forward – това е коалиция от европейски дружества, заети в сферата на железопътния превоз на товари. Целта е да пренасочим нарастващия транспорт от шосеен към железопътен, като по този начин увеличим модалния дял на железопътния превоз на товари на 30 % до 2030 година.

Научете повече за Rail Freight Forward

WWF CLIMATE GROUP

Като член на WWF CLIMATE GROUP защитата на климата е неизменна част от нашата отговорност. Тук фокусът е върху устойчивото боравене с природните ресурси, както и върху амбициозни предприемачески цели. По този начин заедно с останалите защитници на климата и лидери в бранша ние имаме съществен принос за понижаването на емисиите от парников газ в световен мащаб, както и за ограничаване на глобалното затопляне на Земята. 

Railsponsible

За да можем да осъществим зелени вериги от доставки, ние заедно с други железопътни предприятия и важни доставчици в рамките на инициативата „Railsponsible“ се застъпваме за постоянното подобряване на устойчивите практики в целия железопътен бранш. За тази цел ние разработваме общи стандарти, за да може по този начин да спомогнем за формирането на устойчиво бъдеще за железопътния превоз.

RespACT

Като член на инициатиавата „respACT – austrian business council for sustainable development”, която е водещата австрийска бизнес платформа за отговорна икономика, нашето желание е да постигнем заедно и в унисон нашите икономически, екологични и социални цели. С помощта на доклади и съвместна дейност ние поощряваме обмена и вниманието към железопътния транспорт като устойчива система за мобилност в бъдеще.