Členství - naši spojenci

Spojujeme své síly, abychom dosáhli klimatické cíle. S našimi spojenci a know-how vytváříme partnerství - vždy se zaměřením na společný cíl. Jako přední poskytovatel logistických služeb na železnici v tom hrajeme zvláštní roli.

Rail Freight Forward

Společně s Evropskou unií děláme vše pro to, abychom výrazně snížili negativní vlivy nákladní dopravy na naší planetu. Proto jsme založili Rail Freight Forward- koalici evropských železničních nákladních společností. S cílem přesunout rostoucí objem dopravy ze silnice na železnici a zvýšit tak do roku 2030 podíl železniční nákladní dopravy na 30 % .

Více o Rail Freight Forward

WWF CLIMATE GROUP

Jako pro člena WWF CLIMATE GROUP je ochrana klimatu součástí naší odpovědnosti. Pozornost je zaměřena na udržitelné využívání přírodních zdrojů a ambiciózní firemní cíle. Společně s dalšími průkopníky v oblasti ochrany klimatu a vedoucími představiteli průmyslu tak přispíváme ke snižování globálních emisí skleníkových plynů a omezování globálního oteplování.

Railsponsible

Aby se ekologické dodavatelské řetězce staly skutečností, spolupracujeme s ostatními železničními provozovateli a klíčovými dodavateli v rámci iniciativy „Railsponsible“ na neustálém zlepšování postupů udržitelnosti v celém železničním průmyslu. Na tomto základě vyvíjíme společné standardy, abychom aktivně utvářeli udržitelnou budoucnost železnice.

RespACT

Jako člen iniciativy "respACT - austrian business council for sustainable development”  - přední rakouské podnikatelské platformy pro odpovědné podnikání - usilujeme o dosažení našich hospodářských, ekologických a sociálních cílů ve vzájemném souladu. Přednáškami a kooperacemi podporujeme výměnu zkušeností a povědomí o železnici jako systému udržitelné mobility budoucnosti.