Předání předsednictví RFF pro DB Cargo

Clemens Först, CEO ÖBB Rail Cargo Group (RCG), po pěti letech předal předsednictví Rail Freight Forward (RFF) Sigrid Nikutta, generální ředitelce DB Cargo.

RCG je součástí Rail Freight Forward, koalice evropských železničních nákladních společností, jejichž cílem je drasticky snížit negativní dopad nákladní dopravy na planetu a mobilitu prostřednictvím inovací a chytřejší skladbě dopravy. Cílem fúze je do roku 2030 zvýšit podíl železniční nákladní dopravy na modálním rozdělení na 30 %. Koalice byla založena v roce 2018, RCG byla zakládajícím členem a také jí prostřednictvím mluvčího představenstva Clemense Första předsedala.

Symbolické předání v Mnichově

Clemens Först po pěti letech předal křeslo na letošní dopravní logistice v Mnichově Sigrid Nikutta, generální ředitelce DB Cargo. Symbolicky byl předán malý kontejner. RCG se tak vzdává předsednictví, ale zůstane členem, říká Först: „Doprava je důležitou součástí klimatického problému, železnice je základní součástí řešení. Proto nejenže prosazujeme inovace v železniční nákladní dopravě, ale také bojujeme za spravedlivé konkurenční podmínky ve srovnání se silnicí a větší kapacitu na železniční síti.“

Řízení vlaku po Evropě musí být stejně snadné jako řízení kamionu a koalice požaduje, aby železniční doprava nebyla finančně znevýhodněna. „Pokud se podaří přepravit více zemědělských produktů po železnici, pak se podaří dosáhnout klimatických cílů Evropské unie. 30procentní podíl nákladních vlaků na kontinentální skladbě dopravy je proveditelný – s digitalizací a automatizací železniční dopravy,“ říká nová předsedkyně RFF Sigrid Nikutta.

10.05.2023