Přeprava kamionů po železnici jako součást plánu obsahujícího 10 bodů

V těchto dnech probíhají v Innsbrucku rozhovory na vysoké úrovni zaměřené na realizaci plánu o deseti bodech, který schválili účastníci vrcholné schůzky zaměřené na dopravu, která se uskutečnila na konci července v Berlíně.

Součástí tohoto plánu je také tak zvaná přeprava kamionů po železnici (Rollende Landstraße – ROLA). Do roku 2021 je možné navýšit kapacity z dnešních 200 000 nákladních vozidel na téměř 450 000 nákladních vozidel za rok.

Na vrcholné schůzce zaměřené na dopravu, která se uskutečnila na konci července v Berlíně, schválili účastníci 10bodový plán, který by měl obyvatelstvu v okolí Brennerského průsmyku ulevit od těžké automobilové dopravy. Pozitivní výsledek rozhovorů výslovně přivítala rovněž společnost ÖBB. Aktuálně probíhají v hlavním městě Tyrolska rozhovory na úrovni vysokých úředníků, které směřují k realizaci tohoto 10bodového plánu. Přeprava kamionů pro železnici (Rollende Landstraße – ROLA) představuje již dlouhé roky atraktivní a účinný nástroj ke snižování dopravního zatížení v oblasti Tyrolska, a také u aktuálních dopravních problémů při přejíždění Brennerského průsmyku se nabízí jako dobrý způsob řešení. V 10bodovém plánu je přeprava kamionů po železnici zohledněna pod bodem 9 „Zvýšení kapacity pro přepravu kamionů po železnici v oblasti mezi obcemi Wörgl a Trento“. Aktuálně je denně vypravováno 18 vlaků ve směru Wörgl – Brennersee resp. tři vlaky ve směru Wörgl – Trento. Se spuštěním fáze rozběhu od 1. ledna 2020 bude denně k dispozici 21 vlaků ve směru Wörgl – Brennersee resp. tři vlaky ve směru Wörgl – Trento. S ukončením fáze dalšího rozvoje by mělo být od 1. ledna 2021 denně vypravováno 24 vlaků ve směru Wörgl – Brennersee a deset vlaků ve směru Wörgl – Trento.

„Novinka“ – od 1. ledna 2020 bude každodenně provozován jeden vlak na trase Regensburg – Trento a zpět; od 1. dubna 2020 se nabídka ve směru Regensburg – Trento zvýší na čtyři vlaky denně. S ukončením fáze dalšího rozvoje by mělo být na trase Regensburg – Trento od 1. ledna 2021 každodenně k dispozici pět vlaků pro každý směr.

Zvyšování kapacity (nákladní vozidla) v číslech

  Aktuálně (2018/19) od 01.01.2021
Trasa Wörgl – Brenner 648 / den
186.624 / rok
864 / den
248.832 / rok
Trasa Wörgl – Trento 126 / den
36.228 / rok
460 / den
132.480 / rok
Trasa Regensburg – Trento  -
-
230 / den
66.240 / rok
Kapacita (nákladní vozy) celkem 206.000 / rok 447.552 / rok

Každý den o více než 1 300 nákladních vozidel méně na tyrolských silnicích

Celkově to znamená po úplném zavedení jeden ROLA vlak v oblasti Brenneru na hodinu a směr, což přispěje ke snížení provozu těžkých nákladních vozidel na silnici. Při plném vytížení stávajících kapacit v rámci systému ROLA by to znamenalo na tyrolských silnicích znamenalo každodenní snížení o více než 1 300 nákladních vozidel. Pokud jde o kolejová vozidla, má Rail Cargo Group společnosti ÖBB ve svém rakouském parku nákladních vozů již dnes více než 58 % tichých vozů a do konce roku 2021 bude více než 90 % rakouského vozového parku přebudováno na tiché brzdové destičky. Rovněž ostatní železnice provádějí rychlou modernizaci. ÖBB navíc podniká spoustu opatření pro zamezení hluku, nebo alespoň jeho minimalizaci. V uplynulých 10 letech bylo do protihlukových opatření investováno v průměru 16 milionů eur ročně.

Po celém Rakousku bylo podél tratí ÖBB vybudováno 970 km protihlukových stěn a náspů. Ve spolkové zemi Tyrolsko se nachází zhruba 80 kilometrů protihlukových stěn a náspů. „Kapacity tu jsou. Železnice je připravena“, říká generální ředitel ÖBB Andreas Matthä na téma
realizace 10bodového plánu. „Již dnes nabízí systém ROLA ekologickou možnost přepravy pro více než 200 000 těžkých nákladních vozidel za rok. Tyto kapacity se do roku 2021 mohou zvýšit přibližně na 450 000 nákladních vozidel“, dodává pan Matthä.

Tento pozitivní vývoj vítá rovněž tyrolský zemský hejtman Günther Platter: „Společnost ÖBB je pro Tyrolsko důležitým partnerem v mnoha ohledech. Právě u tématu přepravy hraje společnost ÖBB velice důležitou roli, protože bez kvalitní, fungující nabídky bychom se k cíli tohoto typu přepravy nikdy nepřiblížili. Je proto velmi potěšující, že společnost ÖBB během velice krátké doby připravila nabídku, díky níž vzniknou v nejbližší době možnosti přepravy prostřednictvím systému ROLA. Je pro mne důležité, že vedle výstavby moderní, perspektivní a udržitelné železniční infrastruktury provádíme na příslušných železničních úsecích a v základním brennerském tunelu již dnes opatření, díky kterým bude možné využívání systému ROLA pro hospodářství ještě lépe naplánovat, a bude tedy ještě atraktivnější. Není však pochyb o tom, že zvýšení kapacity systému ROLA je pouhým kamínkem v mozaice boje proti narůstající tranzitní dopravě. Vyzývám proto k tomu, aby byl celý 10bodový plán z Berlína – především mýto na brennerském tranzitním koridoru – realizován pokud možno co nejrychleji, protože jinak nedojde k úlevě pro obyvatelstvo v Tyrolsku a Bavorsku, které tranzitní doprava velice trápí.“