Rumunská petrochemická a plynařská společnost zavedla e-frachtbrief@

Digitalizace je zásadním a nezbytným předpokladem pro efektivní uspořádání procesů a tím i pro zvýšení kvality služeb. Proto společnost OMV Petrom jako první rumunský zákazník vsází na elektronický nákladní list a vypracovává své nákladní listy jednoduše sama rovnou v systému.

OMV Petrom je největší energetická společnost v jižní a východní Evropě. Rumunská petrochemická a plynařská společnost dodává energii pro každodenní život: Palivo pro mobilitu, světlo i teplo. Bezchybné a spolehlivé zabezpečení dodávek pro průmysl a rafinérie je základním předpokladem k tomu, co má zharmonizovaný a správně fungující logistický proces za úkol. My jako železniční logistická společnost s vedoucím postavením na evropském trhu realizujeme pro tohoto rumunského energetického giganta jednu celou část logistiky. Každoročně přepravujeme cca 85 000 tun rozpracovaných výrobků z Brazi, Rumunsko do Burghausenu, rafinerii OMV v Německu. Aby bylo možno mezinárodní přepravu ještě více urychlit a zefektivnit, zejména na hranicích, byl u našeho rumunského zákazníka zaveden elektronický nákladní list. Společnost OMV Petrom se tak stala prvním rumunským uživatelem elektronického nákladního listu e-frachtbrief@. Inovace, vývoj a rozvoj inteligentních technologií má mimořádný význam nejen u nás, nýbrž i u tohoto rumunského energetického koncernu. Neboť digitalizace udává takt pro rozvoj trhu ve všech odvětvích průmyslu. Díky zavedení tohoto procesu mohly být nejen zkvalitněny služby a zlepšeny logistické procesy, nýbrž mohly být i zásadním způsobem efektivněji uspořádány.

Z efektivní realizace profituje především zákazník

Jaké výhody nyní tedy tento petrochemický a plynařský gigant má? Mnohé. Před tím zákazník musel nákladní list pro dodávky v železničních vagonech vypracovat manuálně ve svém vlastním systému, vytisknout jej a předat spolu s ostatními přepravními doklady přepravci. Teprve na hranicích mezi Rumunskem a Maďarskem byla – v aplikaci RCG pro elektronickou evidenci nákladních listů – data zakázky zpracována do formy e-frachtbrief@ Zcela nedávno začal zákazník vypracovávat objednávky přepravy sám přímo v systému RCG. Výsledkem je, že zákazník má vždy přehled o stavu zpracování své objednávky, přepravní zakázka je kompletně zpracována již v železniční stanici odeslání zboží a může tak být zajištěno efektivní odbavení i na hranicích.