Rail Freight Forward

Rail Cargo Group е част от Rail Freight Forward, което представлява едно обединение на европейски железопътни товарни превозвачи, което си поставя за цел да намали драстично негативното въздействие от транспорта на товари върху планетата и да поощри мобилността чрез иновации и едно по-интелигентно смесване на транспортните средства. 

Обединението си поставя за цел да увеличи модалния дял на железопътния превоз на товари на 30 % до 2030 година. Rail Freight Forward иска да включи железопътни предприятия, инфраструктурни оператори и политически лидери в цяла Европа в предприемането на мерките за осъществяване на пренасочването на движението към железопътния транспорт. Като едно широко скроено и постоянно нарастващо обединение от предприятия, заети в сферата на железопътния превоз на товари, Rail Freight Forward се подкрепя от следните съюзи: Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), Международния съюз на железниците (UIC), Европейската железопътна асоциация за превоз на товари (ERFA) и Съюза на немските транспортни предприятия (VDV).

Следните дружества са членове: BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics, ZSSK Cargo.

Ноевият влак (Noah´s Train) тръгва около света

Тази инициатива започна на световната конференция по въпроси за климата COP24 преди една година с два контейнера в полския град Катовице. В наши дни Noah´s Train представлява едно силно европейско движение, а същевременно и най-дългото мобилно произведение на изкуството.