Terminály

Prostřednictvím našich terminálových služeb a tedy výkonné překládce zboží propojujeme silniční dopravu se železniční.

Terminály v centrálních koridorech a důležitých národních hospodářských centrech představují hlavní spojovací článek celého intermodálního přepravního řetězce. Tak vytváříme základ pro široké spektrum služeb a zajišťujeme efektivní koordinaci mezi zasilateli, dopravci, operátory a železničními podniky, jakož i lodními společnostmi. Od překládek nákladových jednotek po vyzvednutí a přistavení vlaků a skupin vagonů nabízíme celé spektrum služeb spolehlivě a od jednoho zdroje, přičemž naším hlavním úkolem je překládka kontejnerů, výměnných nástaveb a návěsů.

Naše služby v detailu

  • Všechny terminálové služby, jako je překládka, nakládka a vykládka přepravních jednotek (kontejnerů, výměnných nástaveb a návěsů)
  • Vyzvednutí a přistavení vlaků a vagonů
  • Možnosti skladování
  • Řešení škod v případě poškození kontejnerů nebo nákladu
  • Opravy kontejnerů
  • Pomocné a poradenské služby v oblasti celního odbavení

Maďarsko

Kontejnerový terminál Budapešť BILK hraje klíčovou roli, neboť představuje v Maďarsku centrum pro nedoprovázenou překládku přepravních jednotek používaných v kombinované přepravě a uzel pro kombinovanou přepravu zboží do západní a jihovýchodní Evropy.

​ Rail Cargo Terminal - BILK

Rumunsko

Díky intermodálnímu terminálu Railport Arad v Curtici, jednomu z největších a nejmodernějších železničních terminálů v Rumunsku a jednomu z největších ve střední a východní Evropě, nabízí společnost Rail Cargo Group efektivní terminálové služby. Tak můžeme zajistit maximální kvalitu služeb v celém logistickém a přepravním řetězci.

Slovensko

Na Slovensku provozuje společnost Rail Cargo Group kontejnerové terminály v Bratislavě, Košicích, Ružomberku a Žilině. Terminál v Žilině má velký význam zejména pro automobilové odvětví. Bratislava je obzvláště strategicky výhodná pro dopravu do Rakouska a Maďarska. Neméně zajímavé je přímé napojení terminálu na Dunaj, což umožňuje efektivní překládku mezi železnicí a vnitrostátními vodními cestami.

Česko

V Česku disponuje společnost Rail Cargo Group kontejnerovými terminály v Brně, Mělníku a Přerově, odkud lze optimálně dosáhnout cílových destinací na Slovensku, v Česku a Polsku.

Rakousko

V Rakousku jsou nákladní centra a terminály spravovány společností ÖBB-Infrastruktur. Společnost je specialistou a neutrálním poskytovatelem služeb v oblasti překládky zboží a spousty dalších terminálových služeb.

Nákladní centra a terminály

Slovinsko

Terminál v přístavu Koper hraje ústřední roli jako uzel mezi střední a jihovýchodní Evropou a Dálným východem. Rail Cargo Group má s přístavem Koper přímou smlouvu, která nám umožňuje nabízet celou logistiku přístavu se všemi podpůrnými službami  všem zákazníkům a různým průmyslovým  odvětvím, aniž bychom byli sami provozovateli terminálu.

Terminál v přístavu Koper