Terminali

Zahvaljujući uslugama naših terminala, pretovarom robe, povezujemo cestovni transprot sa željeznicom.

Terminali koji se nalaze na središnjim koridorima i najvažnijim nacionalnim privrednim centrima čine središnju vezu u integriranom multimodalnom prometnom lancu. Na ovaj način stvaramo osnovu za širok spektar usluga i osiguravamo efikasnu koordinaciju između otpremnika, špeditera, operatera i željezničkih kompanija. Od pretovara sa transportnih jedinica, do preuzimanja i isporuke vozova i grupa vagona, pouzdano nudimo cjelokupni spektar usluga na jednom mjestu, a naš je osnovni zadatak pretovar kontejnera, spremnika i poluprikolica.

Naše usluge

  • Sve usluge terminala kao što supretovar i utovar/istovar tovarnih jedinica (kontejneri, spremnici, poluprikolice)
  • Preuzimanje i dostava vozova i grupa vagona
  • Opcije skladištenja
  • Rješavanje odštetnih zahtjeva kod oštećenja na spremnicima ili tovaru
  • Popravke spremnika
  • Dodatne i konsultantske usluge u oblasti carinjenja

Mađarska

Budimpeštanski kontejnerski terminal BILK od presudnog je značaja. Terminal u Mađarskoj je pretovarni centar za kombinovani transport bez pratnje i čini središte za transport robe u zapadnu i jugoistočnu Europu.

​ Rail Cargo Terminal - BILK

Rumunija

Sa intermodalnim terminalom Railport Arad u Curtici, jednom od najvećih i najmodernijih željezničkih terminala u Rumuniji i jednim od najvećih u srednjoj i istočnoj Evropi, Rail Cargo Group nudi efikasne usluge terminala. To nam omogućava da osiguramo maksimalan kvalitet usluge duž cijelog logističkog i transportnog lanca.

Slovačka

U Slovačkoj, Rail Cargo Group upravlja kontejnerskim terminalima u Bratislavi, Košicama, Ružomberoku i Žilini. Žilina terminal je posebno važan za automobilsku industriju. Bratislava je strateški locirana, naročito za transport u Austriju i Mađarsku. Ne manje zanimljiva je direktna veza terminala sa Dunavom, što omogućava efikasan pretovar između željezničkog i unutrašnjeg plovnog puta.

Češka

U Češkoj Republici, Rail Cargo Group ima kontejnerske terminale u Brnu, Melnuku i Prerovu, do kojih se može optimalno stići sa odredišta u Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj.

Austrija

U Austriji robnim centrima i terminalima upravlja ÖBB-Infrastruktur. Oni su specjalisti i neutralni pružaoci usluga za pretovar robe i mnoge druge usluge terminala.

Robni centri & Terminali

Slovenija

Terminal u luci Koper igra središnju ulogu kao središte između srednje i jugoistočne Europe i Dalekog istoka. Postoji izravan ugovor između Rail Cargo Group i Luke Koper, koji nam omogućuje da ponudimo cjelokupnu lučku logistiku sa svim pratećim uslugama za sve kupce i industrije, a da sami ne budemo terminalni operater.

Terminal u luci