2022-ben is stabil az ügyfél-elégedettség

Az idei ügyfélfelmérés keretében ismét az RCG ügyfeleinek elégedettségére voltunk kíváncsiak. A négy ország piacain elért eredmények a többszörös válsághelyzet ellenére is azt mutatják, hogy a partnerek nagyra értékelik az ÖBB Rail Cargo Grouppal (RCG) folytatott kiváló és professzionális együttműködést.

2022. szeptember 8. és október 10. között négy országból 112 RCG-ügyfél vett részt elégedettségi felmérésünkben. A témakörök az elégedettség általános feltételeitől a fejlődési lehetőségeken át egészen – többek között a COVID–19-re vonatkozó – válságkezelésünk értékeléséig terjedtek. Emellett rákérdeztünk fenntarthatósági és digitalizációs területekre is. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb eredményeket.

Elégedettségi szint

Az elégedettségi érték a legutóbbi, 2020-as felméréshez viszonyítva – a vasúti árufuvarozást érintő számos válság, így a koronavírus-járvány, az energiaköltségek drasztikus emelkedése, az ukrajnai háború, az ellátási láncok nehézségei és az Európa-szerte nagy volumenű infrastruktúra-építések ellenére – változatlanul magas maradt. Az elégedettségi szintet mutató, úgynevezett RCG ügyfél-elégedettségi index 2020-hoz képest szinte alig változott (2020-ban 71, 2022-ben 69). A minimális csökkenés a válaszadók számának megfeleződésére vezethető vissza, amely pedig a különösen válságteli évvel magyarázható. Ausztriában ez az eredmény kismértékben még emelkedett is (2020-ban 66 pont, 2022-ban 69 pont). Az elégedettség fő okai a gyakran sokéves, kiváló együttműködés, a minőségi ügyféltámogatás, valamint az RCG-csapatra jellemző magas szakmai hozzáértés.

Fenntarthatóság

A válaszadók az RCG fenntarthatósági intézkedéseit is rendkívül pozitívan értékelték. Ebben a kérdéskörben ügyfeleink számára a CO2-kibocsátás mértékével és csökkentésével kapcsolatos átláthatóság, valamint a társadalmi felelősségvállalás a legfontosabb szempont.

Digitalizáció

A jövőt érintő digitális megoldások iránt szintén nagy érdeklődés mutatkozik. Az ügyfelek 80%-a például szeretne a jövőben részt venni a digitális megoldások kialakításában. A megkérdezettek által jelenleg legtöbbet igénybe vett RCG-szolgáltatás az e-Frachtbrief@ elektronikus fuvarlevél, amellyel a válaszadók 2/3-a (nagyon) elégedett.

Ezúton köszönjük ügyfeleink bizalmát, és továbbra is állunk rendelkezésükre – most és a jövőben egyaránt!

21.12.2022