Zadovoljstvo strank tudi 2022 na stabilni ravni

Med letošnjim anketiranjem strank se je ugotavljalo zadovoljstvo strank RCG. Kljub številnim krizam so rezultati na trgih štirih držav pokazali: Stranke cenijo dobro in profesionalno sodelovanje s skupino ÖBB Rail Cargo Group (RCG).

Od 8. septembra do 10. oktobra 2022 je 112 strank RCG iz štirih držav sodelovalo v naši raziskavi zadovoljstva. Tematska področja so segala od splošnih razlogov za zadovoljstvo in potencialov za izboljšave, pa vse do dojemanja našega kriznega menedžmenta, med drugim v zvezi s covid-19. Vprašanja pa so se nanašala tudi na temi trajnost in digitalizacija. Tukaj vam predstavljamo najpomembnejše rezultate.

Ocena zadovoljstva

Ocena zadovoljstva je v primerjavi z zadnjo raziskavo leta 2020 na stabilno visoki ravni - kljub številnim krizam za železniški tovorni promet, kot so kriza zaradi korone in stroškov energije, vojne v Ukrajini, težav v dobavni verigi in velike aktivnosti na gradbiščih po Evropi. Tako imenovani indeks zadovoljstva strank RCG, ocena zadovoljstva, je v primerjavi z letom 2020 ostal skoraj enak (71 v letu 2020 v primerjavi z 69 v letu 2022). Minimalno zmanjšanje je mogoče pojasniti s prepolovitvijo naključnega vzorca zaradi izjemno kriznega leta. V Avstriji se je ocena zadovoljstva celo nekoliko povečala (66 v letu 2020 v primerjavi z 69 v letu 2022). Glavni razlogi za zadovoljstvo so pogosto dolgotrajno in dobro sodelovanje, kakovostna podpora strankam in visoka raven strokovnega znanja ekipe RCG.

Trajnost

Tudi trajnostni ukrepi RCG so bili ocenjeni zelo pozitivno. Najpomembnejši kriteriji za naše stranke, ko gre za trajnost, so preglednost glede prihrankov CO2 in porabe CO2 ter družbena odgovornost.

Digitalizacija

Prav tako je veliko zanimanje za digitalne rešitve v prihodnosti. Tako želi 80 % strank v prihodnosti sooblikovati digitalne rešitve. Storitev RCG, ki jo anketirane stranke trenutno najbolj uporabljajo, je e-tovorni list@, s katero je 2/3 strank (zelo) zadovoljnih.

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vam bomo še naprej na voljo - zdaj in v prihodnosti!

21.12.2022