Zadowolenie klienta na stabilnym poziomie również w 2022 roku

Podczas tegorocznego badania konsumenckiego zapytano o zadowolenie klientów RCG. Mimo wielu kryzysów wyniki na czterech rynkach krajowych pokazują, że klienci doceniają dobrą i profesjonalną współpracę z ÖBB Rail Cargo Group (RCG).

Od 8 września do 10 października 2022 roku w naszym badaniu zadowolenia wzięło udział 112 klientów RCG z czterech krajów. Tematy dotyczyły zarówno ogólnych powodów do zadowolenia i potencjału poprawy, jak i postrzegania naszego zarządzania kryzysowego, między innymi w odniesieniu do Covid-19. Ale pytano również o zrównoważony rozwój i digitalizację. Tutaj prezentujemy najważniejsze wyniki.

Wskaźnik zadowolenia

W porównaniu z ostatnim badaniem w roku 2020 wskaźnik zadowolenia jest na stabilnym wysokim poziomie – mimo licznych kryzysów dla kolejowego transportu towarowego, takich jak pandemia koronawirusa i kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie, problematyka związanej z łańcuchami dostaw oraz wysoka aktywność budowlana w całej Europie. Tak zwany RCG Customer Satisfaction Index, wskaźnik zadowolenia, w porównaniu z rokiem 2020 pozostał niemal na tym samym poziomie (71 w 2020 roku w stosunku do 69 w 2022 roku). Minimalny spadek można wyjaśnić zmniejszeniem próby losowej o połowę ze względu na wyjątkowo kryzysowy rok. W Austrii wskaźnik zadowolenia nawet nieco wzrósł (66 w 2020 roku w stosunku do 69 w 2022 roku). Głównymi przyczynami zadowolenia często są długoletnia i dobra współpraca, wysokiej jakości wsparcie klienta oraz wysoki poziom fachowej wiedzy zespołu RCG.

Zrównoważony rozwój

Również działania RCG w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały ocenione bardzo pozytywnie. Najważniejszymi kryteriami dla naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju są przejrzystość w dziedzinie oszczędności i zużycia CO2 oraz odpowiedzialność społeczna.

Digitalizacja

Zainteresowanie rozwiązaniami cyfrowymi w przyszłości również jest duże. Tym samym 80% klientów chce pomóc w kształtowaniu rozwiązań cyfrowych w przyszłości. Usługą RCG, z której ankietowani klienci korzystają obecnie najczęściej, jest e-Frachtbrief@, 2/3 z nich jest (bardzo) zadowolonych.

Chcielibyśmy podziękować za to zaufanie i nadal Państwu służyć – teraz i w przyszłości!

21.12.2022