Systémy řízení - pro špičkové produkty a služby

Díky přísným systémům řízení zajišťujeme maximální kvalitu, bezpečnost, ochranu životního prostředí a hygienické standardy.

Přehled našich certifikací

 • ISO 9001

  Spokojenost a důvěru našich zákazníků chápeme jako základ našeho úspěchu Proto spolu s našimi zákazníky a dodavateli každý den pracujeme na zlepšování našich procesů. To bylo také externě potvrzeno certifikací podle ISO 9001.

 • ISO 14001

  Jako váš logistický partner pro řešení na míru šité železniční logistiky neustále pracujeme na našem nejdůležitějším environmentálním aspektu modálního přechodu na železnici. Významně přispíváme k ochraně životního prostředí a klimatu. To bylo také externě potvrzeno certifikací podle ISO 14001.

 • ISO 22000 und GMP+

  Vysoce kvalitní a bezpečná potravina je pro Rakousko nezbytným prvkem. Z hlediska bezpečnosti potravin klademe nejvyšší nároky na naše výrobky a služby a neustále je zlepšujeme. Certifikát ISO 22000 transparentním způsobem dokazuje, že splňujeme tyto přísné požadavky na bezpečnost potravin.

 • ISO 27001

  Mezinárodní norma ISO / IEC 27001: 2013 specifikuje požadavky na výrobu, zavedení, provoz, monitorování, údržbu a zlepšení zdokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Certifikát ISO27001 zajišťuje, že jednotlivá IT rizika jsou zohledňována v celé skupině Rail Cargo, aby byla zajištěna holistická ochrana dat a bezpečnost informací.

 • SQAS

  „ SQAS je systém hodnocení bezpečnosti a kvality nezávislými třetími stranami pro hodnocení výkonnosti poskytovatelů logistických služeb a distributorů chemických látek. Hodnocení SQAS zahrnuje kvalitu, bezpečnost, životní prostředí a CSR (Společenská odpovědnost organizací). Jednotná, věcná a velmi podrobná zpráva SQAS podporuje chemické společnosti při výběru poskytovatelů logistických služeb. Podle těchto norem a požadavků SQAS nebo podle výsledků hodnocení je třeba zavést vhodná opatření ke zlepšení. Kromě toho je systém SQAS klíčovým prvkem odpovědné péče v logistice. Díky hodnocení SQAS můžeme ještě více zajistit, aby naše výkonnost v chemickém odvětví byla vždy na nejvyšší úrovni a aby naši dodavatelé splňovali nejvyšší požadavky na kvalitu."

 • ISO 45001

  Bezpečnost a naši zaměstnanci jsou pro nás ústřední hodnotou a klíčovým faktorem úspěchu v logistice. Proto každý den pracujeme na zlepšování našeho výkonu. To bylo také externě potvrzeno certifikací podle ISO 45001.

 • SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG:

  Bezpečnost železnic je nejvyšší prioritou na všech úrovních naší organizace. Systém řízení bezpečnosti RCA se neustále vyvíjí, aby zajistil, že požadavky na bezpečnost železnic budou zakotveny ve všech procesech. To bylo také externě potvrzeno certifikací podle směrnice 2004/49 / ES, nařízení (EU) č. 1158/2010 a EisbG 1957 §§ 39a a 39b

 • ECM

  Prostřednictvím ECM (Entity in Charge of Maintenance) provádíme funkci řízení údržby vozového parku, abychom spravovali pozastavení nákladních vozů za účelem servisu a jejich opětovné uvedení do provozu po údržbě. Dodržování těchto vysokých standardů zajišťuje maximální bezpečnost dopravy a provozu.

 • DIN ISO 10002:2019

  Spokojenost a důvěru našich zákazníků chápeme jako základ našeho úspěchu. Proto aplikujeme vlastní propracovaný management reklamací a stížností, abychom společně s našimi zákazníky a dodavateli mohli zlepšovat naše služby a procesy. Toto také dokládá externí certifikace podle ISO 10002.

 • AEO

  Registrace AEO nám potvrzuje, že jsou do celého mezinárodního dodavatelského řetězce (Supply Chain) zapojeny pouze certifikované společnosti. Certifikace celní správou navazuje na myšlenku kontroly všech společností, které působí přes hranice.

 • AZAV

  Spokojenost a důvěru našich zákazníků chápeme jako základ našeho úspěchu. Proto aplikujeme vlastní propracovaný management reklamací a stížností, abychom společně s našimi zákazníky a dodavateli mohli zlepšovat naše služby a procesy. Toto také dokládá externí certifikace podle ISO 10002.

Stahování

QSSHE Policy

Certifikáty

Všechny certifikáty italských / českých / maďarských / rumunských podílů ke stažení