Příslušenství

Používáme všechny prostředky, abychom zajistili, že vaše zboží zůstane během přepravy v dobrém stavu: upínací popruhy, kryty, lana, výměnná zařízení k zajištění nákladu, palety, výměnné rámy nebo označení, jako jsou označení nebezpečného zboží.

Popruhy

Bez ohledu na to, zda se jedná o upínací, nebo rychloupínací popruhy. K zajištění vašeho zboží, jako jsou kov, dřevo, stavební materiály, kameny, zemědělské produkty, papír, vozidla, lodě, barely nebo palety, můžeme použít jakékoli prostředky.

Lana

K vytváření nakládacích jednotek nebo k zajištění kamenných bloků se používají lana, jež udržují vaše zboží pohromadě.

Vozové plachty

Na zboží, jež je třeba chránit před živly a větrem, používáme standardizované vozové plachty.

Klíny

Klíny jsou nezbytné k zajištění nákladu při přepravě dřeva, vozidel, papíru, trubek (kovových nebo plastových) a kabelových svazků. Díky nim tak zůstanou na místě.

Big Bags

Big Bag je flexibilní nádoba na sypký materiál. Nádoby Big Bag se často používají v technologii likvidace lehčích odpadních materiálů, jako jsou papír a zbytky látek. Nádoby Big Bag se rovněž stále více používají jako produktové obaly pro sypké zboží, jako jsou dřevěné pelety, mandle, kakaové boby, plastový granulát, nebo k přepravě stavebních materiálů (písek, štěrk, drcený kámen, dlažební kostky atd.) a osiva (kukuřice, zrno, brambory).

Nádoby Flexitank

Nádoby Flexitank jsou trvanlivé, pytlovité nádoby vyrobené z gumové nebo polypropylenové tkaniny. Nádoby Flexitank jsou ve srovnání s pevnými nádržemi levné a prázdné je lze složit a uložit, aby se ušetřil prostor. To umožňuje skladování a přepravu kapalin (chemických látek i potravin), jež nepodléhají nařízení o nebezpečných látkách.

Palety

Bez palet by se spotřební zboží, jako jsou potraviny, nápoje, elektrické zboží nebo krmivo pro domácí zvířata, přepravovalo obtížně. Používají se však také jako výměnná zařízení při manipulaci a skladování. Kromě toho jsme poskytovatelem licence na palety UIC/EUR.

Pletivové boxy

Pletivové boxy se používají k ochraně nebo stohování přepravních či skladovacích dílů, které nemají svůj vlastní obal k (transportní) ochraně, jako jsou motory, hotové díly nebo příslušenství. Mají vysokou nosnost, stabilitu a skladovatelnost.