Dodatna oprema

Da bi Vaša roba prilikom transporta bila pravilno zbrinuta, poduzimamo sve što je potrebno: trake za osiguranje tereta, pokrivači, sajle, alat za osiguranje tereta, palete, fleksibilni ramovi ili oznake za opasne materije.

Trake za osiguranje tereta

Koristimo bilo koja sredstva koja će osigurati vaš robu kao što je metal, drvo, građevinski materijal, kamje, poljoprivredni proizvodi, papir, vozila, čamci, bačve ili palete.

Konop

Konopi se koriste za formiranje utovarnih jedinica ili za učvršćivanje kamenih blokova.

Vagonska navlaka

Koristimo standardizirane vagonske navlake za robu koju je potrebno zaštititi od nevremena i vjetra.

Logistika, koja ima smisao

Ostvarujemo želje i potrebe naših klijenata: pouzdana i učinkovita logistička rješenja uz inteligentnu kombinaciju različitih vrsta prevoza. Ono što Vi treba da uradite: opustite se i dozvolite da profesionalci završe posao.

Velike vreće

Velika vreća je fleksibilni kontejner za rasuti teret. Velike vreće često se koriste u tehnologiji odlaganja lakših otpadnih tvari poput papira i ostataka. Velike vreće također se sve više koriste kao pakiranje proizvoda za rasuti materijal kao što su drveni peleti, bademi, kakao zrna, plastični granulat ili za prijevoz građevinskih materijala (pijesak, šljunak, drobljeni kamen, popločani kamen itd.) I sjeme (kukuruz, žito, krompir).

Fleksibilni spremnici

Fleksibilni spremnici su izdržljivi kontejneri od gume ili polipropilena. Vrlo su jeftini u usporedbi s fiksnim spremnicima i mogu se presaviti kada su prazni i skladištiti na način koji štedi prostor. To omogućava da se tečnosti (i hemijske supstance i hrana) skladište i transportuju, a koje ne podležu propisu o opasnoj robi.

Palete

Bez palete, potrošačka dobra poput hrane, pića, električne robe ili hrane za kućne ljubimce teško bi se mogla prevoziti. Koriste se i kao sredstva kod pretovara i skladištenje.

Kavezi

Kavezi od žičane mreže koriste se za zaštitu ili slaganje dijelova za otpremu ili skladištenje koji nemaju vlastiti pretinac za zaštitu (transport) kao što su motori, gotovi dijelovi ili oprema.