Skladová logistika v Bosna a Hercegovina

Vedle přepravních služeb pro železniční, kamionové, jakož i námořní a letecké dopravce hraje skladová logistika coby základní kámen efektivních a inteligentních logistických řešení klíčovou roli v našem balíčku komplexních servisních služeb podél celého logistického řetězce.

 

Sarajevo

Náš vlastní celní sklad typu „A“ se nachází v Sarajevu – zde jsou přijímány přepravy a jsou tu rozmisťovány kompletní náklady či kusové zásilky, ty jsou pak odborně skladovány. Náš dobře vyškolený personál skladu disponuje rozsáhlým know-how v oblasti logistiky a zaručuje profesionální a na zákazníky orientovanou manipulaci ve skladu.

Průmyslové zboží potraviny, technická zařízení, nábytek, spotřební zboží
Skladové zařízení blokový sklad, regálový sklad, vysokoregálový sklad
Skladovací plocha 10.300 m²
9.000 míst pro palety
Skladovací plocha krytá 5.800 m²
Skladovací plocha nekrytá 4.500 m²
Maximální výška skladu 12 m
Infrastruktura -
Železniční vlečka -
Dokovací místa 12
Služby
 • vykládka
 • evidence pomocí softwaru pro skladový management (WMS)
 • etiketování
 • balení
 • kompletování
 • nakládka
 • celní odbavení
 • distribuce
 • pojištění proti všem obvyklým rizikům

 • 24 hodin bezpečnostní dohled

Provozní vybavení 10 VZV, 6 ručních paletových vozíků
Certifikace ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
BS OHSAS 18001:2007

 

Nákladní stanice Sarajevo

Díky 500 m² velkému celnímu skladu na nákladní stanici Sarajevo s přímými železničními vlečkami, dokovacími místy pro nákladní automobily i terminálem pro překládku kontejnerů umožňujeme bezproblémové nakládání a vykládání zboží. Zajišťujeme rychlou a snadnou manipulaci s kontejnery, celní odbavení vedle překládky kontejnerů stejně jako efektivní doručení koncovému zákazníkovi.

Průmyslové zboží potraviny, technická zařízení, nábytek, spotřební zboží
Skladové zařízení blokový sklad
Skladovací plocha 500 m²
Skladovací plocha krytá 500 m²
Skladovací plocha nekrytá -
Maximální výška skladu 5 m
Infrastruktura -
Železniční vlečka 600 m
Dokovací místa 4
Služby
 • Překládka kontejnerů a všech typů vozových zásilek
 • Skladování: Celní zboží a odbavené zboží
 • Dodání nákladními vozy
 • Pojištění proti všem běžným rizikům
 • 4hodinový dohled pomocí videa, bezpečnostní služba
Provozní vybavení 2 vysokozdvižné vozíky, zařízení pro manipulaci s kontejnery
Certifikace ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001