Складова логистика в Босна и Херцеговина

В допълнение към транспортните услуги за железопътни, пътни, морски и въздушни превози, складовата логистика като крайъгълен камък за ефективни и интелигентни логистични решения играе ключова роля в нашия комплексен пакет от услуги по цялата логистична верига.