Skladišna logistika u Bosni i Hercegovini

Pored usluga željezničkog, kamionskog, avio I pomorskog transprota, skladišna logistika kao kamen temeljac za efikasna i inteligentna logistička rješenja, igraju ključnu ulogu u našem sveobuhvatnom paketu usluga cijelim tokom logističkog lanca.