Celní služby

Součásti naší nabídky služeb je celní odbavení Naši zákazníkům poskytujeme na mezinárodní úrovni nejrůznější celní služby. Přitom rychle a spolehlivě uskutečňujeme komplexní celní proces – od dovozních a vývozních postupů přes tranzitní postupy až po dočasné uskladnění.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí

Rakousko

Rail Cargo Group má v Rakousku desítky let zkušeností v oblasti celního odbavení. Naše zákazníky zde obslužíme na více než 200 místech se širokou škálou celních služeb a fungujeme jako spolehlivé spojení mezi obchodem a celními orgány.

V našich místech poskytování celních služeb jsou našim zákazníkům k dispozici státem certifikovaní odborníci jako kompetentní poradci v celních otázkách a provádějí celní řízení.

Naše celní služby

  • Dovozní celní odbavení
  • Vývozní celní odbavení včetně přípravy a zahájení potvrzení průvodních osvědčení (EUR1 a A.TR)
  • Tranzitní režimy – T1 a T2 v NCTS (nový počítačový tranzitní systém) a vgVV (zjednodušený železniční tranzitní režim)
  • Aktivní a pasivní zušlechťovací styk
  • Dočasné a konečné použití
  • Celní a dočasný sklad
  • Odevzdání hlášení Intrastat ajko hlášení třetí strany jako doplňková služba

Kromě toho jsme v Rakousku podle celního práva schváleni jako důvěryhodná společnost v mezinárodních dodavatelských řetězcích jako je AEOC a AEOS.

Ve vaší záležitosti se obraťte na zákaznický servis nebo přímo na celní odborníky v příslušných celních službách.