Митнически услуги

Митническото обслужване е част от нашата гама от услуги. Ние обслужваме нашите международни клиенти с голямо разнообразие от митнически услуги. Извършваме цялостни митнически процедури бързо и надеждно – от вносни и износни процедури до транзитни процедури и временно складиране.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Австрия

Rail Cargo Group разполага с десетилетия опит в областта на митническото обслужване в Австрия. Тук обслужваме нашите клиенти на повече от 200 стокови места с голямо разнообразие от митнически услуги и действаме като надеждна връзка между бизнеса и митническите власти.

В нашите пунктове за митническо обслужване на разположение на клиентите са дипломирани експерти като компетентни съветници по митническите въпроси и осъществяват митническите процедури.

Нашите митнически услуги

  • Митническо обслужване при внос
  • Митническо обслужване при износ, включително издаване и иницииране на потвърждение на сертификати за движение (EUR1 и A.TR)
  • Транзитни процедури – T1 и T2 в NCTS (Нова компютъризирана транзитна система) и vgVV (опростена железопътна транзитна процедура)
  • Активна и пасивна обработка
  • Временна употреба и крайна употреба
  • Митнически и пазителен склад
  • Подаване на Интрастат декларации като трето лице декларатор като допълнителна услуга 

В допълнение ние сме одобрени в Австрия като надеждна компания в международните вериги за доставки като AEOC и AEOS съгласно митническото законодателство.

При въпроси от Ваша страна, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или директно с митническите експерти в съответните австрийски митнически служби.