Carinske usluge

Carinjenje je dio našeg asortimana usluga. Našim međunarodnim klijentima pružamo širok spektar carinskih usluga. Brzo i pouzdano obavljamo sveobuhvatne carinske procedure – od uvoznih i izvoznih procedura do tranzitnih procedura i privremenog skladištenja.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Austrija

Rail Cargo Group ima decenijsko iskustvo u oblasti carinjenja u Austriji. Ovdje opslužujemo naše klijente na više od 200 robnih lokacija, sa širokim spektrom carinskih usluga i djelujemo kao pouzdana veza između privrede i carinskih organa.

U našim carinskim punktovima našim klijentima su na raspolaganju stručnjaci sa državnim certifikatom, kao stručni savjetnici za carinska pitanja i vođenje carinskih postupaka.

Naše carinske usluge

  • Uvozno carinjenje
  • Izvozno carinjenje uključujući pripremu i pokretanje potvrde o kretanju robnog prometa (EUR1 i A.TR)
  • Postupak otpreme – T1 i T2 u NCTS (novi kompjuterizovani tranzitni sistem) i vgVV (pojednostavljena tranzitna procedura željeznicom)
  • Aktivna i pasivna obrada
  • Privremena upotreba i krajnja upotreba
  • Carinsko i privremeno skladište
  • Podnošenje Intrastat deklaracija kao deklarant treće strane, kao dodatna usluga

Osim toga, uAustriji smo odobreni kao kompanija od povjerenja u međunarodnim lancima snabdijevanja, kao što su AEOC i AEOS prema carinskom zakonu.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se direktno vašoj službi za korisnike ili carinskim stručnjacima u odgovarajućim carinskim službama.

Vaš kontakt

Država Ime Telefon E-Mail
Bosni i Hercegovini Esma Efendira +387 62 020 228 esma.efendira@railcargo.com