Speciální vozy

Zde se jedná převážně o vozidla optimalizovaná pro určitý účel použití, jako např. pro přepravu naležato naložených svitků, vozy pro přepravní systém pro kombinovanou dopravu silnice-železnice s horizontální překládkou.

Chcete se o našich vozech dozvědět více?

Pak získejte první přehled v našem Fleet-Clip "SH Wagon". Všechny podrobnosti týkající se konkrétního vozu najdete níže v návodu k obsluze a informačních listech.