Специални вагони

Това са предимно превозни средства, които са оптимизирани за конкретна цел, напр. за транспортиране на хоризонтално натоварени рулони и вагони за хоризонтално претоварване.

Искате да научите повече за нашите вагони?

Тогава се запознайте с нашия Fleet-Clip "SH Wagon". Всички специфични за вагона подробности можете да намерите по-долу в инструкциите за експлоатация и информационните листове.