Specijalni vagoni

To su pretežno vagoni optimalni za određenu primjenu, poput natovarenih rolni koje se transportuju vodoravno, vagoni za transportni sistem kontejnera sa rolnom i horizontalnim rukovanjem.

Želite saznati više o našim vagon?

Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "SH Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.