Přeprava jednotlivými vozy

Flexibilní, rychlé a pružné plánování a objednání – to je celoevropská přeprava jednotlivými vozy, a tedy transport jednotlivých vozů nebo skupin vozů konvenčních nákladních jednotek společnosti Rail Cargo Group.

Stejně jako je pestrý celý svět a jeho průmyslová odvětví, jsou rozmanitá i naše logistická řešení: přesvědčí každého. S více než 400 rakouskými a téměř 350 maďarskými odbavovacími stanicemi a hustou celoevropskou sítí jednotlivých vozů jsme schopni propojit hospodářská centra po celé Evropě i daleko za jejími hranicemi až po Asii – a to pro jednotlivé vozy i skupiny vozů. Naše služby v přepravě jednotlivými vozy zahrnují nakládání vozů na překladišti (stanici nakládky), přepravu do místa svozu, skupinování a distribuci vozů na stanici příjemce. Naše portfolio završují doplňkové služby jako například sledování zásilek, celní odbavení nebo vážení.

Vaše výhody

  • celoevropská logistická řešení end-to-end pro jednotlivé vozy nebo skupiny vozů.
  • v Rakousku více než 400 a v Maďarsku téměř 350 expedičních kanceláří
  • vyzvednutí a přistavení, jakož i přeprava mezi výchozím bodem a místem určení
  • dodatečné služby jako svoz a rozvoz, celní služby, pojištění
  • flexibilní plánování (čas, množství, poměr), jakož i krátkodobá dostupnost a plánování přepravy jednotlivými vozy

A Rail Cargo Group a hét vasútvállalatból álló üzemeltetési együttműködés, az Xrail tagja, amelynek célja, hogy optimalizálja az európai kocsirakományú forgalmat az ügyfélkiszolgálás, hatékonyság és a versenyképesség tekintetében.