DAK se predstavi sodelavkam in sodelavcem ÖBB

Na dogodkih DAK4STAFF na Dunaju in v Fürnitzu 4. in 12. oktobra 2023 je bilo prikazano in obravnavano, kako bo digitalno avtomatsko spenjanje (DAK) spremenil delovne profile.

Za tovorni promet v Evropi pomeni uvedba digitalnega samodejnega spenjanja (DAK) revolucijo, ki bo prinesla dolgoročno konkurenčno prednost. Tudi za ljudi, ki delajo na tem področju, so ustvarjene nove ugodnosti, ki jim olajšajo vsakdanje življenje. Prestavljanje je zahtevno delo, ki zahteva veliko fizičnega napora in ga je treba izvajati kadarkoli podnevi ali ponoči, tudi v ekstremnih vremenskih razmerah. V prihodnosti bodo naloge tega poklica bolj raznolike, hkrati pa tudi varnejše in lažje kar zadeva fizično moč. Aktualno se vlaki spenjajo ročno. V ta namen je treba 20-kilogramski spenjalni kavelj dvigniti med vagone in ga ponovno obesiti. DAK ta postopek izvede samodejno, zato je tudi veliko bolj učinkovit in varen.

Ljudem nuditi varno in privlačno delovno mesto

V sodelovanju z WKO Strokovnim združenjem železnic in Združenjem interesentov za zasebne tovorne vagone so se zaposleni pri ÖBB, ki so povezani z DAK, in izbrani deležniki 4. oktobra na Dunaju in 12. oktobra v Fürnitzu lahko seznanili s podrobnostmi sprememb. Poudarek je bil na skupni izmenjavi, predstavitvi sistema DAK in odprti razpravi o aktualnih temah v zvezi s sistemom DAK s strokovnjaki programa skupine ÖBB-DAK. Čeprav DAK prinaša številne novosti v procesih, je postalo jasno, da bodo na tem področju še naprej potrebni motivirani ljudje in da bo poklic prestavljavca in vagonskega mojstra postal privlačnejši. Posebej razveseljivo je bilo veliko zanimanje in skupna, iskrena izmenjava mnenj o številnih temah, povezanih z varnostjo pri delu, tehničnim razvojem, načrtovanjem in številnimi drugimi.

Vlak DAC4EU že drugič v Avstriji

Preden je demonstracijski vlak DAC4EU letos prispel v Avstrijo, so različni preskusi potekali tudi v Srbiji in na Madžarskem Kot del ERJU FP5, EDDP in konzorcija DAC4EU je za nas kot ÖBB pomembno, da pripravimo pot za nemoten prehod z našimi evropskimi partnerji – kot železnice, industrija in kot skupni železniški sektor. Pripravljeni smo prispevati svoj delež in voditi železniški tovorni promet v sijajno prihodnost.
S sistemom DAK je mogoče voziti daljše vlake z večjo težo in višjo frekvenco. Razpoložljivost napajalnih in podatkovnih vodov odpira tudi nove možnosti glede aplikacij DAK, kot so avtomatizirano preskušanje zavor, razvrščanje vagonov v čakalno vrsto in celovitost vlaka.
DAK tip 4 omogoča samodejno spenjanje, DAK tip 5 pa dodatno omogoča samodejno odpenjanje. Vse to bo privedlo do znatnega prihranka časa, kar se bo odrazilo v zmanjšanju stroškov in povečanju konkurenčnosti železniškega tovornega prometa.

Težje, dlje, hitreje

Cilj je revolucija v železniškem tovornem prometu v tehničnem in strokovnem smislu: Moto se glasi težje, dlje, hitreje. To pomeni, da je DAK nenazadnje pomemben sestavni del doseganja podnebnih ciljev EU (Green Deal). Pred obsežnim lansiranjem na trg, ki je načrtovan po vsej Evropi od leta 2028, bo odločilen dejavnik doseganje zrelosti serije in zadostno testiranje v demonstratorskih in komercialnih vlakih. Do takrat čaka pobudo DAK še dolga pot.

17.10.2023