DAK se představuje zaměstnancům ÖBB

Jak digitální automatická spojka (DAK) změní pracovní profily, bylo demonstrováno a diskutováno na akcích DAK4STAFF ve Vídni a Fürnitzu 4. a 12. října 2023.

Pro nákladní dopravu v Evropě představuje zavedení digitální automatické spojky (DAK) revoluci, která povede k dlouhodobé konkurenční výhodě. Lidé, kteří v této oblasti pracují, však mají také nové výhody, které usnadňují každodenní život. Řazení je náročná práce, která vyžaduje hodně fyzické námahy a musí být prováděna kdykoli během dne nebo v noci, a to i za extrémních povětrnostních podmínek. V budoucnu bude tento pracovní profil rozmanitější ve svých úkolech, ale také bezpečnější a jednodušší, pokud jde o využití fyzické síly. V současné době jsou vlaky spřažovány ručně. K tomu je třeba zvednout 20kg spojovací hák a zavěsit mezi vozy. DAK provádí tento proces automaticky a je proto mnohem efektivnější a bezpečnější.

Poskytnout lidem bezpečné a atraktivní pracovní prostředí

Co se konkrétně změní, o tom si mohli sami udělat obrázek zaměstnani ÖBB se vztahem k DAK i vybrané zúčastněné strany ve spolupráci se „Společností pro železnice WKO“ a „Sdružením zájemců o soukromé nákladní vozy“, dne 4. října ve Vídni a 12. října ve Fürnitzu. Středem zájmu byla společná výměna názorů, ukázka DAK a otevřená diskuse o aktuálních tématech kolem DAK s odborníky z programu skupiny ÖBB-DAK. Přestože DAK s sebou přináší mnoho inovací v procesech, ukázalo se, že motivovaní lidé jsou v této oblasti stále potřeba a profese posunovač a vagonář se stane atraktivnější. Zvláště potěšující byl velký zájem a sdílená, upřímná výměna názorů o mnoha tématech týkajících se bezpečnosti práce, technického rozvoje, harmonogramu a mnoha dalších.

Vlak DAC4EU v Rakousku již podruhé

Než letos přijel předváděcí vlak DAC4EU do Rakouska, proběhly různé testy také v Srbsku a Maďarsku. Jako součást ERJU FP5, EDDP a konsorcia DAC4EU je na nás jako na ÖBB, společně s našimi evropskými partnery - jako železnice, průmysl a společný železniční sektor - připravit cestu k hladkému přechodu. Jsme připraveni udělat svou část a vést železniční nákladní dopravu vstříc skvělé budoucnosti.
DAK umožňuje provozovat delší vlaky s větší hmotností a vyšší frekvencí. Dostupnost napájecího a datového vedení také otevírá nové možnosti pro aplikace DAC, jako je automatické testování brzd, seřízení vlaku a integrita vlaku.
DAK typ 4 umožňuje automatické spojování a DAK typ 5 také automatické odpojování. To vše povede k výrazné úspoře času, která se následně může promítnout do úspory nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy.

Těžší, dále, rychleji

Cílem je převrat v železniční nákladní dopravě v technickém i odborném smyslu: Těžší, dále, rychleji - to je deviza. To znamená, že DAK je v neposlední řadě podstatnou součástí při dosahování klimatických cílů EU (Green Deal). Před komplexním uvedením na trh, které se plánuje v celé Evropě od roku 2028, bude rozhodující dosažení sériové vyspělosti a dostatečné testování v předváděcích a komerčních vlacích. Iniciativa DAK má do té doby před sebou ještě dlouhou cestu.

17.10.2023