Noemův vlak jede okolo světa

Jeden vlak, jeden vyslanec klimatu, 12 mezizastávek po celé Evropě, 17 kontejnerů pomalovaných mezinárodními pouličními umělci, 200 metrů uměleckého díla, 19 předních evropských firem železniční nákladní dopravy, tisíce dotčených lidí, jedna iniciativa, jeden cíl.

Zítra se Noemův vlak vydává do Chile. S ním se teď okolo světa šíří také jeho poselství: zvýšit do roku 2030 přepravu vlakem na 30 procent.

To, co v prosinci 2018 začalo světovou konferencí o klimatu COP24 se dvěma kontejnery v polských Katovicích, se stalo silným evropským hnutím. A nejdelším mobilním uměleckým dílem. Rail Freight Forward (RFF), sdružení evropských železničních nákladních společností, v rámci iniciativy Rail Cargo Group, si dalo za cíl dramaticky snížit negativní dopad nákladní dopravy na naši planetu. Z tohoto důvodu byla zahájena celoevropská kampaň na ochranu životního prostředí a byl vyslán Noemův vlak na cestu napříč Evropou a navštívil města jako Vídeň, Berlín, Paříž, Brusel, Řím, Lucemburk, Madrid a Barcelona. V každém městě, kde se Noemův vlak zastavil, se sešli kreativní pouliční umělci, aby společně vytvořili skutečné umělecké dílo – nejdelší mobilní umělecký výtvor. Díky vyslanci klimatu byl iniciativě RFF propůjčen silný hlas na záchranu klimatu.

Umělecké dílo na ochranu klimatu

12 mezizastávek a 17 kontejnerů pomalovaných mezinárodními pouličními umělci - Noemův vlak dorazí později do rotterdamského přístavu. V rámci akce s významnými hosty z oblasti politiky, ekonomie a médií bude nyní jeden kontejner vyslán do Jižní Ameriky. Při příležitosti světové konference OSN o klimatu COP25 bude v Santiagu, Chile, dále šířit poselství RFF, aby se navyšoval modální podíl nákladní železniční dopravy, a aby se zlepšovalo podnebí, kvalita ovzduší a mobilita.

Je to výzva pro nás všechny

Nákladní doprava každý rok do vzduchu vypouští 275 milionů tun emisí CO2. My všichni můžeme přispět k tomu, abychom zvýšili podíl železniční dopravy na celkové nákladní doopravě do roku 2030 z 18 % na minimálně 30 %. Neboť výhody nákladní železniční dopravy jsou značné a udržitelné. V číslech to znamená, že evropské nákladní společnosti na železnici

  • vyprodukují 12krát méně externích nákladů pro společnost ve srovnání se silniční dopravou
  • mají 6krát menší specifickou spotřebu energie
  • v evropském průměru jsou 9krát lepší z hlediska emisí CO2 – nákladní doprava ÖBB po železnici v Rakousku vyprodukuje za přepravenou tunu dokonce 21x méně CO2 ve srovnání s přepravou nákladními vozidly
  • jsou 8krát lepší z hlediska znečištění ovzduší
  • zaviní 85krát méně dopravních obětí
  • jsou 5krát lepší z hlediska hlukového znečištění