Pracovní podmínky - odpovědnost v praxi

Vytváříme bezpečné a zdraví podporující pracovní prostředí, ve kterém jsou další vzdělávání, zdravá kultura chyb a proces neustálého zlepšování běžnou praxí. Jako jedna z největších společností poskytující vzdělávání investujeme nejen do naší mládeže, ale především do naší budoucnosti.

Jako zaměstnavatel sázíme na své zaměstnance a organizujeme rozsáhlá opatření k vytvoření dobrých pracovních podmínek. To zahrnuje komplexní nabídky týkající se zdraví a diverzity, jakož i opatření pro lepší sladění rodiny a práce, jako je pružná pracovní doba, práce na dálku a volnočasové aktivity. Úspěšný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci skupiny Rail Cargo získal certifikát ISO 45001.

Ochrana zaměstnanců ... protože žijeme pro bezpečnost

Bezpečnost našich zaměstnanců a všech osob, které se nacházejí na pracovištích využívaných nebo provozovaných společností Rail Cargo Group, je pro nás základní hodnotou a klíčovým faktorem úspěchu v logistice. Proto se každý den snažíme zlepšovat naši výkonnost. To zahrnuje opatření, jako je prevence úrazů, organizace, první pomoc a požární ochrana, identifikace a hodnocení rizik spojených s prací, jakož i poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytované preventisty.

Zdravotní programy ... protože se staráme o zdraví

Zdraví našich zaměstnanců je pro nás obzvláště důležité. Proto jsme vyvinuli několik zdravotních opatření, která podporují fyzické a duševní zdraví. Náš vlastní program řízení zdravotní péče RCAcare byl oceněn pečetí "Podpora zdraví na pracovišti".

Diverzita ... protože podporujeme rozmanitost

Rovné příležitosti - ať už jde o ženy nebo muže, staré nebo mladé, z domova nebo ze zahraničí - jsou předpokladem udržitelného podnikatelského úspěchu. Podporujeme rovné zacházení na různých úrovních, jako je nábor, personální rozvoj, podpora zaměstnanců v konfliktních oblastech rodiny a kariéry nebo v interní a externí komunikaci - a to používáním genderově citlivého jazyka. S generační obměnou ve společnosti je náš personál stále rozmanitější. Multikulturalita obohacuje naši spolupráci a podporuje nás v našich aktivitách jako mezinárodního poskytovatele železničních logistických služeb.