TransANT Výhody produktu

Lehký, flexibilní a inovativní – detailní výhody produktu a TransANT v přímém porovnání s běžnými modely vagonů

Lehčí konstrukce

Větší zatížení pro větší náklad

  • Výhoda většího zatížení až do 4 tun je možná mimo jiné díky o 20 % lehčímu podvozku
  • Topologická optimalizace použitá poprvé u nákladního vagónu

Inovativnost

  • Krátké inovační cykly
  • Inovativní technologie například vhodnost pro spřažení centrálního nárazníku

Flexibilita

... v konstrukci

  • Specifické konstrukce umožňují optimální logistická řešení
  • Změna konstrukce umožňuje včasná uzpůsobení pozměněným logistickým požadavkům
  • Lepší možnosti nakládky a vykládky, jakož i integrované zajištění nákladu optimalizují manipulaci a zabezpečení přepravovaného zboží

... v použití

  • S konstrukcemi pro neomezené použití v konvenční jednovozové přepravě
  • Inteligentní spoj mezi nástavbovou konstrukcí a železničním vagónem pro přepravu silničního vozidla umožňuje zvedání při vykládce
  • Železniční vagon bez nástavby lze použít jako kontejnerový vagón pro intermodální přepravu

Srovnání TransANT se standardními průmyslovými modely

  60stopý TransANT 60stopý standardní vagón
Hmotnost
(bez otočného podvozku a nástavby)
5,6 tuny (- 23 %) 7,3 tuny
Speciální nástavba
(celková hmotnost konstrukce + náklad > 36 tun)
Lze
(do 75,5 tuny celkové hmotnosti konstrukce)
Nelze
Zvedání při vykládce Ano Ne

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informace?

Zašlete nám e-mail na transant@railcargo.com