Условията на труд – Наша гражданска отговорност

Ние създаваме една сигурна и допринасяща за доброто здраве работна среда, като сред нашите водещи практики спадат допълнителното обучение и преквалификациите, здравословното поучаване от допуснатите вече грешки и последващият продължителен процес на усъвършенстване. Като едно от най-големите предприятия, осъществяващо обучения, ние инвестираме не само в нашата младеж, но преди всичко и в нашето бъдеще.

Ние като работодател имаме доверие в нашите служители и използваме голям набор от мерки, за да създадем добри условия на труд. Тук спадат обширни предложения, свързани със здравето и различията, а така също и мерки за по-добро съчетаване на семейството и професията като например гъвкаво работно време, работа от разстояние и дейности за свободното време. Успешната система за управление на Rail Cargo Group по отношение на безопасността и здравословната среда в работата е отличена със сертификат по стандарт ISO 45001.

Защита на служителите... защото ние обичаме безопасността

Безопасността на нашите служители, както и на всички, намиращи се по работните площадки, използвани или експлоатирани от Rail Cargo Group, е ценност от централно значение за нас и е съществен фактор за успех в сферата на логистиката. Поради това ние ежедневно работим върху нашето подобрение. Тук спадат преди всичко мерки като предотвратяване на произшествия, организация, оказване на първа помощ и пожарна защита, идентифициране и преценка на опасностите, произлизащи от условията на труд, както и консултирането в сферата на трудовата медицина и техническата безопасност от страна на експерти в превенцията.

Здравни програми… защото ни е грижа 

Здравето на нашите служители е наша специална грижа. Поради това ние сме разработили множество здравни мерки, стимулиращи физическото и психическото здраве. Нашата собствена програма за управление на здравето RCAcare е отличена с печата за качество „стимулиращо здравето предприятие”.

Различията …. защото ние поощряваме многообразието 

Равен шанс за всички, без значение дали става въпрос за мъж или жена, за млад или стар, за местен жител или чужденец – в това се крие предпоставката за устойчивия успех на едно предприятие. Ние поощряваме равното третиране на различни нива като подбор и развитие на персонала, подкрепа на служителите в опита за съчетаване на семейство и професионални задължения или вътрешната и външната комуникация чрез използването на джендър-неутрален език. Със смяната на поколенията в нашето предприятие персоналът става все по-пъстър. Мултикултурността обогатява нашето сътрудничество и ни подкрепя в дейността ни на международен доставчик на услуги в сферата на железопътната логистика.