Uslovi rada – živa odgovornost

Stvaramo sigurno radno okruženje koje promoviše zdravlje, u kojem su dalje usavršavanje, zdrava kultura grešaka i proces kontinuiranog poboljšanja živa praksa. Kao jedna od najvećih kompanija za obuku, ne ulažemo samo u našu mladost, već prije svega u našu budućnost.

Kao poslodavac, vjerujemo našim zaposlenicima i preduzimamo opsežne mjere za stvaranje dobrih uslova za rad. To uključuje sveobuhvatne ponude koje se odnose na zdravlje i raznolikost, kao i mjere za bolju ravnotežu između porodice i posla, kao što su fleksibilno radno vrijeme, rad na daljinu i aktivnosti u slobodno vrijeme. Uspješan sistem upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu Rail Cargo Grupe dobio je certifikat ISO 45001.

Zaštita zaposlenika... jer živimo sigurnost

Sigurnost naših zaposlenika i svih ljudi koji se nalaze na radnim mjestima koja koristi ili kojima upravlja Rail Cargo Group, za nas je središnja vrijednost i ključni faktor uspjeha u logistici. Zato svakodnevno radimo na poboljšanju naših performansi. Ovo uključuje mjere kao što su prevencija nezgoda, organizacija, prva pomoć i zaštita od požara, utvrđivanje i procjena opasnosti na radu, kao i savjeti o zdravlju i sigurnosti na radu od strane specijalista za prevenciju.

Zdravstveni programi... jer nam je stalo

Zdravlje naših zaposlenika nam je veoma važno. Zato smo razvili nekoliko zdravstvenih mjera koje promovišu fizičko i mentalno zdravlje. Naš vlastiti program upravljanja zdravljem RCAcare dobio je oznaku kvaliteta “Promocija zdravlja u kompaniji”.

Diverzitet… jer promovišemo raznolikost

Jednake mogućnosti – bilo da su u pitanju žene ili muškarci, stari ili mladi, iz zemlje ili inostranstva – preduslov su za održivi poslovni uspjeh. Promovišemo jednak tretman na različitim nivoima, kao što su zapošljavanje, razvoj osoblja, podrška zaposlenicima u konfliktu između porodice i posla ili u internoj i eksternoj komunikaciji, koristeći rodno primjeren jezik. Sa smjenom generacija u kompaniji, naša radna snaga postaje šarolika. Multikulturalnost obogaćuje našu saradnju i podržava nas u našem radu kao međunarodnom pružaocu usluga željezničke logistike.