Rail Cargo Group između Europe i Azije

Pružamo individualno prilagođena rješenja za željezničku logistiku. Mi smo tamo gdje smo Vam potrebni. Između Europe i Azije.

Rail Cargo Group ubraja se u vodeće igrače u Europi, gdje je sa svojim filijalama u 18 zemalja veoma dobro zastupljena. Nudimo sveobuhvatna logistička rješenja na jednom mjestu i organizujemo transport robe do željene destinacije, kompletnim vozovima, pojedinačnim vagonima ili multimodalnim načinom transporta, za robe svih grana industrije uz sve specifične zahtjeve. Naša mreža prostire na ruti od sjevera prema jugu od Njemačke preko Balkana do Turske i dalje preko transkaspijske rute prema Rusiji i Kini.

Vaša smo podrška za sve posebe logističke zahtjeve i djelujemo brzo, efikasno sa orijentacijom prema klijentu.

Vaš kontakt sa našim odjelima

Usluga E-Mail
Željeznički transport & Logistika Kontakt
Multimodalna Logistika: Azija eurasia.operator@railcargo.com
Multimodalna Logistika: Kontinentalni sales.continental@railcargo.com
Multimodalna Logistika: Pomorski sales.operator@railcargo.com