Naši poslovi

Bilo da ste mašinovođa, vagon-majstor, logističar, dispečer, saradnik na terminalu ili u prodaji – zajedno svi ste ključ uspjeha kompanije. Ako ste i Vi jedan od najboljih među najboljima i želite da doprinesete našem brzom napretku, radujemo se Vašem kontaktu.

 


Mašinovođa

10.000 KS ispod haube. Hiljade tona robe je pod Vašom kontrolom.To ne remeti Vaš staložen pristup, nego povećava Vaš osjećaj odgovornosti.


Vagon-majstor

Pouzdan željeznički teretni prijevoz ovisi o sigurnosti vagona. Zato Vam je operativna sigurnost željezničkih vozila barem jednako važna kao i sigurnost Vašeg ličnog automobila.


Saradnik na terminalu

Imate sigurnost u rukovanju intermodalnim uređajima za utovar. Na terminalima formirate centralnu vezu između željeznice i drugih vrsta prijevoza.


Logističar

Organizirate sve što je potrebno za prijevoz industrijske robe. Kao kontakt sa našim klijentima vodite računa o svim povezanim uslugama.


Disponent

Ne dozvoljavate da Vas složene transportne narudžbe obeshrabre, već da Vas inspirišu na razvoj kreativnih rješenja. Jer tako kuca srce jednog disponenta.


Saradnik u prodaji

Premještanje tokova robe na željeznicu i motivacija klijenata za efikasna i održiva cjelovita logistička rješenja, za Vas to nije samo posao, već i strast.