Rail Cargo Group u Hrvatskoj

Bez obizra da li se radi o zbirnom transportu, špediterskim uslugama ili željezničkim logističkim rješenjima, ili skladišnoj logistici - Rail Cargo Group u Hrvatskoj ima jednako raznoliku ponudu kao i zahtjevi naših klijenata.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Implementiramo prilagođena logistička rješenja po želji klijenta. I to ne samo u Hrvatskoj. Zahvaljujući našoj partnerskoj mreži i ostalim našim filijalama, pored Hrvatske u još devet zemalja, pružamo profesionalnu željezničku logistiku širom Europe i prema Aziji. I to za svaku privrednu granu. Kroz jadransku luku Rijeka, koja je direktno povezana sa našom mrežom za vuču, kombiniramo pouzdan način prijevoza vozom sa brodskim transportom. Efikasan i besprijekoran. Naše dvije skladišne lokacije u Zagrebu omogućavaju i profesionalnu logistiku i prijevoz kamionima u cijeloj Europi.

Privredne grane

U svijetu bogatom raznolikostima, inovacija stvara presudnu prednost. Uz znanje i upotrebu inovativnih transportnih tehnologija, za Vašu privrednu granu implementiramo sveouhvatna logistička rješenja.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.