Rail Cargo Group u Slovačkoj

Rail Cargo Group u Slovačkoj organizuje kontejnerski transport između Austrije i terminala u Bratislavi i čini tako središte željezničke logistike u Europi.

Naša međunarodna logistička i transportna mreža čine nas stručnjacima za željeznički transport, posebno za hemijsku, drvnu i poljoprivrednu industriju. Zahvaljujući direktnoj vezi sa terminalom u Bratislavi, implementiramo pouzdana intermodalna logistička rješenja za srednju, južnu i istočnu Europu, povezujemo željeznicu sa drumskim i pomorskim transportom. Uz maksimalnu efikasnost. Sa vlastitim operatorom za željeznički transport u Slovačkoj osiguravamo visok kvalitet usluge vuče, duž čitavog lanca logistike i transporta. Pouzdana servisna mreža u jugoistočnoj Europi i vršenje popravaka, prenamjena, održavanja i remonta garantuju nam maksimalnu operativnu spremnost teretnih vagona i njihovih komponenti.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Privredne grane

U svijetu bogatom raznolikostima, inovacija stvara presudnu prednost. Uz znanje i upotrebu inovativnih transportnih tehnologija, za Vašu privrednu granu implementiramo sveouhvatna logistička rješenja.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.

Tehnički servis

Kada je u pitanju potpuno održavanje željezničkih vozila, mi slijedimo samo jedan cilj: maksimalnu funkcionalnost kroz maksimalnu operativnu spremnost.