Rail Cargo Group u Slovačkoj

Rail Cargo Group u Slovačkoj organizuje kontejnerski transport između Austrije i terminala u Bratislavi i čini tako središte željezničke logistike u Europi.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Naša međunarodna logistička i transportna mreža čine nas stručnjacima za željeznički transport, posebno za hemijsku, drvnu i poljoprivrednu industriju. Zahvaljujući direktnoj vezi sa terminalom u Bratislavi, implementiramo pouzdana intermodalna logistička rješenja za srednju, južnu i istočnu Europu, povezujemo željeznicu sa drumskim i pomorskim transportom. Uz maksimalnu efikasnost. Sa vlastitim operatorom za željeznički transport u Slovačkoj osiguravamo visok kvalitet usluge vuče, duž čitavog lanca logistike i transporta. Pouzdana servisna mreža u jugoistočnoj Europi i vršenje popravaka, prenamjena, održavanja i remonta garantuju nam maksimalnu operativnu spremnost teretnih vagona i njihovih komponenti.