Interfejs rješenje

Otkrijte sveobuhvatne opcije interfejs rješenja za efikasnu komunikaciju između sistema koji su optimalno prilagođeni digitalnoj logističkoj platformi MIKE. Koristite rješenja za veću sistemsku integraciju vaših logističkih procesa.

Usluge via MIKE API

MIKE Interfejs rješenja vam omogućavaju da pristupite sledećim korisničkim uslugama direktno iz vašeg internog sistema putem REST API-ja.

Naručivanje praznog vagona

Naručite svoje prazne vagone brzo i jednostavno putem MIKE interfejsa iz vašeg internog sistema.

Vaše prednosti

 • Za tražene narudžbe praznih vagona nisu vam potrebne nikakve dodatne aplikacije ili dodatna e-poruka ili protok informacija.
 • Upravljajte narudžbama i otpremajte ih iz vašeg internog sistema.
 • Uvijek budite u toku sa ažuriranjima statusa u vašem vlastitom sistemu.

Tracking (Praćenje)

Koristite MIKE interfejs savršenu integraciju kompletnog praćenja pošiljki, uključujući vagone i podatke o pošiljkama, u vaš interni sistem.

Vaše prednosti

 • Pratite sve pošiljke direktno u vašem sistemu.
 • Pristup trenutnim vagonima i statusu pošiljke u bilo koje vrijeme. 
 • Primite sve informacije o narudžbi za vaš transport u svom sistemu.
 • Preuzmite trenutne informacije o nalogu u PDF formatu i učinite ih dostupnim u vašem sistemu.

Usluge via XML, FTP, SFTP

Dodatno uz MIKE REST API MIKE vam nudi interfejs rješenja i usluge via XML, FTP, SFTP.

Rezervacija kapaciteta

Unaprijed rezervirajte kapacitet za prijevoz sa jednim vagonom iz vašeg internog sistema. Ova ponuda je idealna za transporte sa vlastitom vučom Rail Cargo Group ili sa Xrail-partnerima. 

Vaše prednosti

 • Nudimo vam bolje mogućnosti planiranja vašeg transporta.
 • Na zahtjev ćete dobiti informacije o očekivanom vremenu dolaska (ETA).
 • Rezervišite kapacitet sa pojedinačnim vagonskim transportom direktno iz vašeg internog sistema.

Transportni nalog

Lako i efikasno kreirajte i prenosite transportne naloge iz sopstvenog internog sistema. 

Vaše prednosti

 • Za tražene narudžbe praznih vagona nisu vam potrebne nikakve dodatne aplikacije ili dodatna e-poruka ili protok informacija.
 • Upravljajte narudžbama i otpremajte ih iz vašeg internog sistema.
 • Uvijek budite u toku sa ažuriranjima statusa u vašem vlastitom sistemu.

Spremno za vuču

Registrirajte svoje vagone – prazne ili natovarene – za preuzimanje brzo i jednostavno, direktno preko vašeg podatkovnog interfejsa.

Vaše prednosti

 • Uštedite administratvni trošak vremena.
 • Iskoristite direktnu integraciju u vaš interni sistem.

Dojava o statusu vagona - WSM

Uvijek pratite status vaših teretnih vagona pomoću našeg automatskog izvještavanja o statusu.

Vaše prednosti

 • Koristite pogodni Tracking & Tracing za vaše teretne vagone.
 • Birajte između raznih kompjuterskih formata i tehnologija prijenosa.

Naručivanje – nadgledanje blok vozova

Primite detaljne i individualno pripremljene informacije o statusu vaših blok-vozova. 

Vaše prednosti

 • Informirajte sebe i druge primaoce po potrebi.
 • Optimizirajte svoje strategije planiranja.
 • Pratite svoje transporte precizno koristeći definisane merne tačke i granične vrednosti na osnovu brojeva vozova.
 • Primajte obavještenja povoljno putem e-pošte ili SMS-a.

Naši sistem-administratori – vaše osobe za kontakt