Preduzeće

Rail Cargo Group - divizija za teretni transport Austrijskih federalnih željeznica (ÖBB): vodeći željeznički logističar, koji povezuje trgovačke rute prema/iz Europe sa Azijom.

Sa 5.755 zaposlenih, predstavništvima u cijeloj Europi i godišnjim prihodom od 1,9 Mrd. Euro, Rail Cargo Group se ubraja među vodeće kompanije za željezničku logistiku u Europi.

Šta je važno

Zajedno sa jakom mrežom naših partnera uz sveoubuhvatna logistička rješenja, povezujemo europska industrijska središta sa lukama i prosperitetnim privrednim centrima na području Euroazije.

Iskustvo logističke kompetencije

Mi povezujemo sposobnost sa strašću, kreiramo i realizujemo napredna logistička rješenja, na jednom mjestu. Za kompletne vozove, vagonske pošiljke i intermodalni transport.Godišnje prevezemo 95 miliona tona robe. Ekološki prihvatljivo. Pouzdano. Fleksibilno i brzo.

Kvalitet je presudan

Visoki standardi osiguravaju visok nivo kvaliteta. Zato osiguravamo maksimalne standarde kvaliteta, sigurnosti i zaštite okoliša strogim sistemima upravljanja:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001

 

Poveznice & Preuzimanja

Priznanja za Rail Cargo Group

 • Logistika & Transport
  • Državna nagrada za konsalting i Konstantinova nagrada za projekat za inovativni plan saobraćanja lokomotiva (2021)
  • Državna nagrada za mobilnost 2019.g.sa inovacijom TransANT u kategoriji "Povećajte stvaranje vrijednosti. Otvorite tržišta."
  • Austrijska nagrada za izvoz u kategoriji transporta za poseban uspjeh na međunarodnim tržištima (2015).
  • Golden Chariot međunarodna nagrada za Transport (2013 i 2014)
  • Nagrada mobilnosti Austrijskog saobraćajnog kluba (VCÖ) u kategoriji održivog teretnog transporta za system rezervacija kapaciteta KAPA željezničke grupe (2013).
 • Društveno odgovorno poslovanje

  Ocjene & nagrade