Rail Cargo Group u Srbiji

Rail Cargo Group u Srbiji upravlja saobraćajem unutar Srbije i tranzitnim pravcima između ekonomskih regiona centralne i jugoistočne Evrope. Od toga imaju koristi TransFER veze ka i iz Grčke i Turske u vlastitom aranžmanu.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Širenjem sopstvene vučne mreže u Srbiji omogućavamo transporte sa Turskom i Grčkom u vlastitom aranžmanu. Ovo nam omogućava da ponudimo brze, efikasne transportne ture orijentisane za klijentela iz Turske u centralnu Evropu atraktivno i iz jednog izvora - bilo da se radi o blok vozovima, vagonskom ili intermodalnom transportu. U isto vrijeme, kao vodeća kompanija specijalizovana za željeznicu, stvaramo brzu, prekograničnu vuču visokog kvaliteta i po konkurentnim cijenama sa našom širokom međunarodnom i ekološki prihvatlljivom mrežom.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.