Rail Cargo Group u Holandiji

Rail Cargo Group u Holandiji se bavi transportom do i iz zemalja Beneluksa, povezujući na taj način ekonomske regije Zapadne, Centralne, Južne i Jugoistočne Evrope u vlastitom aranžmanu.
 

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Širenjem vlastite vučne mreže sa vlastitom lokacijom u Holandiji, omogućujemo direktne veze sa lukama ARA (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) i čvorištima važnim za željeznički teretni transport (Geleen, Moerdijk). Na kraju, ali ne i najmanje važno, Roterdam je jedna od najvećih morskih luka na svijetu i važno čvorište za teretni transport u Evropi. Naša usluga: brz i pouzdan transport za blok vozove, pojedinačne vagone ili intermodalne transporte u vlastitom aranžamnu na održivoj željeznici.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.